Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  


Sjoerd Kooistra
 


Opspraak

Sjoerd Kooistra kwam in 2003 in opspraak toen binnen een half jaar tijd de exploitanten van maar liefst 18 van zijn zaken failliet gingen. Daaronder waren de Soho in de Reguliersdwarsstraat en alle 6 zaken aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen. De betreffende cafe's zelf bleven, op enkele uitzonderingen na, echter gewoon geopend zodat vermoed werd dat het om faillissementsfraude zou gaan.

Kooistra zou van zijn pachters een te hoge pacht hebben gevraagd, waardoor zij na een paar jaar vanzelf failliet gingen en leveranciers, de belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV achter het net visten. Kooistra zou hier geen last van hebben, want hij liet de zaak gewoon weer door een andere pachter c.q. een andere BV pachten.

Schema's uit het onderzoek naar de faillissementen van 2003
(klik erop voor een vergroting in PDF)


Onderzoek

Tot een strafrechtelijke veroordeling van Kooistra wegens fraude of oplichting is het nooit gekomen. Wel waren de faillissementen voor het Amsterdamse stadsbestuur aanleiding om onderzoek te laten doen naar wat inmiddels de "Kooistra-methode" was gaan heten. Burgemeester Cohen besloot daarop om verdachte aanvragen voor een horecavergunning voorlopig te weigeren.

Om weer voor vergunningen in aanmerking te komen en als blijk van goede wil, stemde Kooistra in 2004 in met de door de gemeente gestelde voorwaarden, namelijk dat ook zijn naam op de horecavergunningen zou komen en dat hij ook persoonlijk financieel bij de verpachte zaken betrokken zou blijven.

Daartoe nam hij eind 2005, middels de Gouden Kooi BV, een belang van 51% in de aandelen van de BV's waarmee zijn acht grootste Amsterdamse zaken gepacht werden.

Enige tijd later droeg Kooistra zijn aandelen in de Gouden Kooi BV over aan zijn nichtje en naaste medewerkster Grietje van der Veen. Volgens hemzelf was dat niet in strijd met de gemaakte afspraken. Inmiddels werden zijn zaken ook niet meer verpacht aan de BV's van de pachters, maar aan BV's waarvan de aandelen in handen zijn van Kooistra's medewerkers. Nadien zijn er met de gemeente geen bijzondere problemen meer geweest.


Nieuwe problemen

Eind 2009 begonnen echter nieuwe problemen, dit keer met de grote bierbrouwers. Zo bleek eind december van dat jaar Heineken een kort geding tegen Kooistra te hebben gewonnen. Daarin gaf de rechter Heineken toestemming om de Exit en het Exit Café te ontruimen als Kooistra de achterstallige huur voor deze zaken niet binnen twee weken zou voldoen. Dit gebeurde niet en zodoende werden beide zaken op 6 april 2010 door Heineken leeggehaald en gesloten.

Ondertussen had Heineken op 31 maart 2010 weer een volgend kort geding gewonnen. Daarin veroordeelde de rechter Sjoerd Kooistra en enkele aan hem gelieerde BV's tot het betalen van achterstallige huren met betrekking tot de café's Dante, Luxembourg en April, alsmede The Three Sisters/New York Steakhouse.


Gouden Kooi

De panden waarin deze zaken gevestigd waren werden sinds 2008 door Kooistra's moederbedrijf Plassania verhuurd aan Heineken, die ze op zijn beurt weer doorverhuurde aan Gouden Kooi BV. De huur die Gouden Kooi aan Heineken diende te betalen werd echter tot en met maart 2009 door Plassania direct bij de diverse pachters opgehaald en vervolgens verrekend met de huur die Heineken aan Plassania verschuldigd was.Schema van het Kooistra-concern voor zover van toepassing
op de horecazaken in de Reguliersdwarsstraat
Situatie sinds april 2008
(klik erop voor een vergroting)


Kropa

Vanaf april 2009 was het de bedoeling dat Kropa Exploitatie BV de positie van Gouden Kooi BV zou gaan innemen, maar in november bleek dat Heineken daar niet mee akkoord ging. Ondertussen had Kropa al wel al die maanden de huur bij de pachters opgehaald, maar die niet aan Heineken doorbetaald. Er was immers nog geen huurovereenkomst tussen Heineken en Kropa.

De huurpenningen voor de eerdergenoemde horecazaken zijn dus niet bij Heineken terechtgekomen, omdat ze niet, zoals afgesproken, aan Gouden Kooi, maar voorbarig aan Kropa afgedragen waren. Van Kropa kon Heineken de huur niet invorderen omdat ze daarmee geen overeenkomst hadden, en van Gouden Kooi niet, omdat het geld daar niet was terechtgekomen.


Achterstand

Vanaf december 2009 gingen de pachters van de verschillende cafe's de huur rechtstreeks aan Heineken betalen, maar ook dat is slechts gedeeltelijk gebeurd. Hierdoor was feitelijk een huurachterstand van in totaal zo'n 2 miljoen euro ontstaan. Om dit geld alsnog te kunnen innen besloot Heineken het bovengenoemde kort geding aan te spannen. Sjoerd Kooistra kwam over dit alles aan het woord in de talkshow Pauw & Witteman:


Sjoerd Kooistra bij Pauw & Witteman, 6 april 2010 (vanaf 4:15)


Ontruimingen

Ook het internationale brouwerijconcern AB InBev liet niet lang daarna weten dat zij 10 zaken van Kooistra wilden laten ontruimen als de achterstallige huren daarvoor niet alsnog betaald werden. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, wilde koffiebrander Smit & Dorlas eind april 2010 zelfs het faillissement van Kooistra's onderneming Plassania Beheer BV aanvragen. Met een tijdige regeling van het betalingsgeschil kon dit echter voorkomen worden.

De vorderingen van Heineken had Sjoerd Kooistra willen verrekenen met geld dat hij nog van de brouwer tegoed had. Heineken ging daar echter niet mee akkoord en zette de ontruimingen door. Daarop werd café Dante in de Spuistraat gesloten, vervolgens op 19 mei The Three Sisters/New York Steakhouse aan het Rembrandtplein en op diezelfde dag ook het voorste gedeelte van de April in de Reguliersdwarsstraat.

Hoewel het achterste deel openbleef, veroorzaakte de gedeeltelijke sluiting van Amsterdams beroemdste homocafé toch flinke ophef in de gayscene. Na speculaties over een mogelijke val van Kooistra, sprak men nu ook over het einde van de Reguliersdwarsstraat als homo-uitgaanscentrum.

> vervolg: Overlijden


Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.