Nieuws     Agenda     Foto's
Twitter    Facebook    Instagram    RSS-feed   


  


Nieuws april t/m nov. 2010
 


> Klik hier voor de nieuwste nieuwsberichten


27 november 2010 20.48u:

Nog geen concrete actie vanuit stadsdeel en gemeente

De afgelopen weken is zowel bij het stadsdeel Centrum als bij de gemeente Amsterdam gesproken over de situatie van de Reguliersdwarsstraat. De gesprekken hebben echter tot nu toe nog niet tot concrete maatregelen of actiepunten geleid.

Aan het bestuur van het stadsdeel Centrum waren eind oktober schriftelijke vragen gesteld door de leden De Bruijn en Mensink van de VVD-fractie.
Deze gingen over de toegenomen onveiligheid, over de mogelijke heropening van zaken en over een mogelijk te ontwikkelen visie voor de Reguliersdwarsstraat.

Op deze vragen heeft het stadsdeelbestuur geantwoord dat de veiligheid niet meetbaar is afgenomen, aangezien volgens cijfers van de politie het aantal incidenten zelfs met 17% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel is inmiddels cameratoezicht ingevoerd en wordt door de politie extra gesurveilleerd.

Bij het stimuleren van heropening van horecazaken ziet het bestuur geen rol voor zichzelf. Dat is meer een taak voor ondernemers zelf, Koninklijke Horeca Nederland en een mogelijk op te richten ondernemersvereniging.

Het ontwikkelen van een visie voor de Reguliersdwarsstraat ziet het stadsdeelbestuur niet zitten en ook het verruimen van terrassen, verruimen van sluitingstijden en straatafsluiting zou niet bijdragen aan verlevendiging van de straat.

Voor de VVD-leden waren deze antwoorden teleurstellend en nietszeggend en zij willen proberen het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen.

Op stadsniveau was er op vrijdag 19 november een ambtsoverleg over de situatie van de Reguliersdwarsstraat.
In de ambtswoning van de burgemeester kwamen onder leiding van wethouder Caroline Gehrels leden van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, Heineken en ProGay bijeen om ideeën en verwachtingen ten aanzien van de Reguliersdwarsstraat te bespreken.

Het gesprek verliep goed, maar er zijn nog geen concrete actiepunten uit voortgekomen. In het nieuwe jaar zal, nog vóór de zomer, een nieuwe bijeenkomst georganiseerd worden over de Reguliersdwarsstraat.

- De antwoorden van Stadsdeel Centrum (.doc)

^


22 november 2010 19.17u:

ProGay opent kantoor in de Reguliersdwarsstraat

Afgelopen vrijdag, 18 november, heeft ProGay een nieuw kantoor geopend in de Reguliersdwarsstraat. De stichting ProGay is onder meer organisator van de Gay Pride en van Pink Christmas en heeft nu als nieuw kantooradres gekozen voor een pittoresk pandje aan de Reguliersdwarsstraat nr. 121, op de hoek van de Korte Reguliersdwarsstraat.

Het nieuwe kantoor werd vrijdagavond feestelijk geopend door Miss Windy Mills, scheidend voorzitter Frank van Dalen en aantredend voorzitter Irene Hemelaar, in aanwezigheid van enkele medewerkers.

"Het is goed dat ProGay nu een vast plek heeft van waaruit ze haar werk om Amsterdam Gay Capital te versterken en evenementen als Amsterdam Gay Pride en Pink Christmas te organiseren kan vorm geven.", aldus Frank van Dalen.

Dinsdag 23 november zal Irene Hemelaar het voorzitterschap van van Dalen overnemen. "De opening van dit kantoor zie ik als een cadeau om de lijn van afgelopen jaren de komende jaren verder voort te zetten en uit te bouwen", aldus Hemelaar.

De keuze van ProGay voor de Reguliersdwarsstraat is niet toevallig. "We wilden in het hart van de homogemeenschap zitten. We zitten nu precies tussen het Rembrandtplein met de talloze gay-horeca in de verschillende straten rond dat plein en de Reguliersdwarsstraat waar ongetwijfeld nieuwe initiatieven nieuw leven in de straat zullen blazen".De opening van het nieuwe ProGay-kantoor
in de Reguliersdwarsstraat 121
(foto: www.ProGay.nl)

- Berichten op: WeAreProud.nl en Gaysite.nl

^


18 november 2010:
Updated!


Cameratoezicht in de Reguliersdwarsstraat geactiveerd

Vandaag is in de Reguliersdwarsstraat het cameratoezicht operationeel geworden. Half oktober werd al aan het pand op nr. 26 (restaurant Sahid Jaya), pal tegenover Downtown, een beveiligingscamera opgehangen. Ook aan het pand nr. 117-119 (restaurant Bangkok) in het oostelijke deel van de straat werd een camera opgehangen. Beide zijn dus nu geactiveerd.

Naast deze camera's in de Reguliersdwarsstraat zijn nog 26 andere toezichtscamera's opgehangen, namelijk op het Leidseplein, het Rembrandtplein, het Thorbeckeplein en in de Leidsestraat. Dit om het aantal geweldsincidenten op deze plekken terug te dringen en in de Leidsestraat en de Reguliersdwarsstraat ook mede om anti-homogeweld tegen te gaan.

De beelden van de camera's zullen op de avonden en nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag live worden "uitgekeken". Aanvankelijk zal dit gebeuren vanuit politiebureau Beursstraat, later vanuit een centrale uitkijkruimte.

Het persbericht van de gemeente vermeld nog dat om de privacy zoveel mogelijk te beschermen er strikte procedures zijn. Zo worden de camerabeelden van de uitgaanspleinen na zeven dagen overschreven. De beelden worden uitgelezen door gecertificeerde toezichthouders met geheimhoudingsplicht. De camera's zijn duidelijk zichtbaar voor het publiek en borden geven aan wanneer het gebied met cameratoezicht wordt betreden.

Voor dit cameraproject moest een Europees aanbestedingstraject worden gevolgd. Daarbij moesten er diverse vergunningen worden aangevraagd omdat veel camera's op monumentale panden zijn geplaatst. De inzet van cameratoezicht is altijd tijdelijk. Het gebruik van de camera's op de uitgaanspleinen wordt in het najaar van 2011 geëvalueerd.


Beveiligingscamera in de Reguliersdwarsstraat

Zie ook: Eind van dit jaar cameratoezicht in de Reguliers

- externe berichten op: AT5.nl en Parool.nl

^


15 november 2010

Enquete over Uitgaan in de Reguliersdwarsstraat

Nadat eerder dit jaar alle grote homozaken in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat gesloten werden, leek het einde van deze beroemde en ooit zo bruisende homo-uitgaansstraat nabij.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat moet er gebeuren om de Reguliers weer aantrekkelijk te maken? Om daar meer inzicht in te krijgen is een enquete over Uitgaan in de Reguliersdwarsstraat opgesteld.

Met deze enquete wordt voor het eerst systematisch gevraagd naar de mening van iedereen die weleens in de Reguliers uitgaat. De resultaten kunnen onder meer nuttig zijn voor politici en ondernemers die willen weten wat de wensen en voorkeuren van het uitgaanspubliek zelf zijn.

Vanwege het internationale karakter van de Reguliersdwarsstraat is er ook een Engelstalige versie van de enquete. Ze kunnen worden ingevuld t/m 15 december 2010.

- Nederlandstalig: Reguliersdwarsstraat-Enquete

- Engelstalig: Reguliersdwarsstraat-Survey

(De provider van de enquete heeft helaas soms last een tijdelijke server-uitval. Probeer het in dat geval later nogmaals!)^


14 november 2010

Enkele positieve signalen voor de Reguliersdwarsstraat

Na de vele tegenslagen waardoor de Reguliersdwarsstraat de afgelopen maanden getroffen werd, zijn er nu weer een aantal positieve signalen te horen:

Het plan voor de herleving van de Reguliersdwarsstraat, dat de Rotterdamse ondernemer Ben Groos onlangs heeft ingediend, is inmiddels door de betrokken partijen positief ontvangen.

Groos wil in eerste instantie discotheek Club Exit en het Exit Café overnemen, maar heeft ook interesse getoond in andere zaken. Net als de ondernemers en bezoekers van de straat, wil ook Groos de Exit, en indien mogelijk ook andere zaken, zo snel als het maar kan weer open hebben.

Hoewel iedereen het belang van een snelle heropening lijkt in te zien, is gebleken dat een verkoop van de zaken en de heropening ervan niet vóór het einde van dit jaar mogelijk is. Dit vanwege nog lopende juridische procedures. Ook een tijdelijke heropening ter gelegenheid van Pink Christmas bleek helaas niet mogelijk.

Ondertussen is het gerenommeerde restaurant Het Tuynhuys sinds 1 november gesloten voor een algehele restyling. Naar verluid is het restaurant overgenomen door een bekende horeca-ondernemer die hier een nieuw concept wil realiseren. De nieuwe zaak zal begin december weer open gaan.

Tenslotte wordt door diverse betrokkenen ook geprobeerd om voor de komende kersttijd nog zoveel mogelijk leuke dingen in de Reguliersdwarsstraat te organiseren - wij houden u daarvan op de hoogte!

^


5 november 2010 20.23u:

Tegenslag voor de nieuwe Havana

De nieuwe Club Havana in de Reguliersdwarsstraat 17-19 blijkt in problemen te zijn gekomen doordat de belangrijkste investeerder plotseling is afgehaakt. Dit valt op te maken uit de berichten die de eigenaar de afgelopen dagen op Facebook plaatste.

De Havana werd op 17 september j.l. geopend als derde zaak van die naam op die plek. Na de sluiting van de grote Kooistrazaken was dit een welkome aanwinst voor de straat, maar om aanvankelijk onverklaarbare redenen bleek de zaak vaker dicht dan open te zijn.

Volgens de berichten op Facebook zou de belangrijkste investeerder, een particuliere partij, het toegezegde bedrag niet willen of kunnen betalen. Hierdoor heeft de huidige eigenaar van de Havana nog altijd geen exploitatievergunning kunnen aanvragen.

Tot nu toe mocht de club tijdelijk nog even draaien onder de vergunning van de vorige eigenaar, naar verluid met toestemming van gemeente en politie.
Zonder een nieuwe vergunning dreigt echter sluiting van gemeentewege. Er moet dus snel een nieuwe investeerder worden gevonden, die dan ook nog eens door de zogeheten BIBOB-screening moet komen.

^


1 november 2010:
Updated!


Rotterdamse ondernemer dient plan in ter herleving van de Reguliersdwarsstraat

Om de Reguliersdwarsstraat weer tot leven te wekken heeft de Rotterdamse ondernemer Ben Groos afgelopen week een plan van aanpak ingediend bij de Gemeente Amsterdam, bierbrouwer Heineken en diverse andere partijen.

Dit plan bevat een een heel aantal onderdelen om de Reguliersdwarsstraatstraat weer een impuls te geven. Na de sluitingen van de grote homozaken heeft de straat heeft immers een "reanimatie nodig". Nu blijven bezoekers weg en dit heeft nadelige gevolgen, niet alleen voor Amsterdam als Gay Capital, maar ook voor de andere ondernemers en voor de veiligheid in de straat.

Enkele belangrijke punten uit het plan van Groos zijn de samenwerking tussen de horeca, het instellen van aantrekkelijke daghoreca, het aantrekkelijk maken van de Reguliersdwarsstraat voor zowel bezoekers als nieuwe horeca-exploitanten en het handhaven van de veiligheid.

Bij dat laatste punt, maar ook als het gaat om het verstrekken van de noodzakelijke vergunningen kan en moet ook de gemeente Amsterdam volgens Groos een grote rol spelen. Zelf wil de ondernemer homodiscotheek Club Exit overnemen, waarbij de naam en grotendeels ook het karakter van deze zaak gehandhaafd blijven.

Naast Ben Groos hebben zich ondertussen enkele tientallen andere ondernemers gemeld, die interesse hebben in ofwel het gehele horeca-imperium van wijlen Sjoerd Kooistra, ofwel in afzonderlijke zaken.

Vorige week werd al bekend dat de Brabantse vastgoed- ondernemer en horecaverpachter Laurens Meijer een bod heeft gedaan op al het onroerend goed (exclusief de woningen) en zo'n 20 horeca-ondernemingen uit de boedel van Kooistra, waaronder de Drie Gezusterszaken. Voor de zaken in de Reguliersdwarsstraat heeft Meijer geen interesse getoond.

- Bericht op Quotenet.nl.

Update 3 november:

Vandaag staat in Nieuwe Revu nog te lezen dat Heineken ondertussen met een voormalige rechterhand van Kooistra, Martin Nijdam een overeenkomst heeft gesloten om de door hem geëxploiteerde Amsterdamse cafe's Heineken Hoek, Three Sisters en Dantzig open te houden.
Eerder dit jaar had Nijdam alle grote homozaken in de Reguliers en de Drie Gezusters in Breda, Tilburg en Den Bosch laten sluiten.

Exploitant Richard Rieske van de Danssalon en de Drie Gezusters in Eindhoven heeft het aanbod gekregen om deze zaken voortaan rechtstreeks van Heineken te gaan huren.

^


24 oktober 2010:
Updated!


Er blijkt interesse in de voormalige Kooistrazaken en betrokkenheid bij de Reguliersdwarsstraat

Volgens de curator van het failliete moederbedrijf van wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra hebben zich inmiddel ongeveer 10 vastgoed- en horecaondernemers gemeld die interesse in het gehele concern hebben, aldus Het Parool.

Daarnaast zijn er enkele tientallen belangstellenden die interesse in één of meer afzonderlijke zaken hebben.
Eén van hen is de Rotterdamse ondernemer Ben Groos die eerder deze maand al liet weten homodiscotheek Club Exit te willen overnemen.

Curator mr Seerp Gratama verwacht dat verkoop in delen het meest voor de hand ligt, omdat dan de totale opbrengst hoger zal zijn. Hij hoopt de verkoop voor het eind van dit jaar rond te hebben, mede omdat de schuldeisers vaart willen maken.
De totale schuld beloopt zo'n 150 miljoen euro.

De grote Kooistrazaken in de Reguliersdwarsstraat zijn ondertussen nog altijd gesloten. Dit is niet alleen slecht voor Amsterdam als homohoofdstad, maar ook voor de andere zaken in de straat en bovendien leidt de afwezigheid van publiek 's nachts tot toenemende onveiligheid.

Mede vanuit Reguliers.net is dit onder de aandacht gekomen van lokale politici, die hun betrokkenheid bij het lot van de straat hebben benadrukt. Leden van de VVD-fractie in de deelraad van stadsdeel Centrum hebben reeds schriftelijke vragen aan het stadsdeelbestuur gesteld.

- Bericht op Parool.nl.

Update 25 oktober:

Volgens het NRC heeft de curator inmiddels één café verkocht, namelijk café-galerie Dante aan de Spuistraat. Sjoerd Kooistra kocht deze zaak in 2003 nog voor 1,25 miljoen euro, maar nu is Dante voor slechts 35.000 euro verkocht aan Niels Reijers, die ook betrokken is bij café Herengracht.

De curator verklaart deze zeer lage prijs als volgt: "Het probleem was dat er al een uitspraak van de rechter lag waarin de eigenaar mocht ontruimen vanwege leegstand en niet betaalde huur. In dat geval hadden we helemaal niets meer gekregen."

Volgens advocaat en huisvriend Oscar Hammerstein vrezen de nabestaanden van Sjoerd Kooistra een uitverkoop van de boedel. Hoewel de curator Dante een uitzondering noemt, is bij meerdere horecazaken sprake van grote huurachterstanden en ontruimingsvonnissen.

- Berichten op NRC.nl en Quotenet.nl.

^


16 oktober 2010:
Updated!


Sjoerd Kooistra spendeerde miljoenen uit zijn bedrijf aan een onbekende vriend

De eind juni overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra blijkt in de afgelopen 3 jaar zo'n 23 miljoen euro van zijn onderneming aan privédoeleinden te hebben gespendeerd, waaronder een tot nu toe onbekend gebleven vriend.

De grote bedragen die aan zijn inmiddels failliete onderneming Plassania Beheer BV zijn onttroken, bleken uit het eerste verslag van de curator, dat gisteren gepubliceerd werd.
Ongeveer 10 miljoen euro zou Kooistra hebben gebruikt voor het aankopen en luxueus inrichten van woningen: zijn appartement aan de Zuidas in Amsterdam en/of zijn nieuwe vakantievilla nabij Marbella.

De rest van het geld, een slordige 13 miljoen, zou volgens De Telegraaf opgegaan zijn aan een buitenechtelijke relatie, die tot vandaag voor iedereen verborgen was gebleven.
Deze vriend is naar het buitenland vertrokken en zou inmiddels bevestigd hebben dat Sjoerd Kooistra hem erg goed heeft achtergelaten.

Kooistra's echtgenoot Dick Loorbach is achteraf heel wat minder goed achtergebleven. Tegenover het NRC heeft deze laten weten dat de horecakoning zonder zijn medeweten hun gezamenlijke maatschap in onderpand had gegeven bij twee brouwerijen. Dit in ruil voor leningen van 5 en 3 miljoen euro. Deze maatschap was oorspronkelijk bedoeld als een gezamenlijke pensioenvoorziening.

Desondanks heeft Sjoerd Kooistra vlak voor zijn zelfgekozen dood nog wel geprobeerd om met Heineken een regeling te treffen opdat ook Dick Loorbach goed verzorgd achter zou blijven. Ook had Kooistra daartoe nog het horecabedrijf Kaap Hoorn aan Loorbach overgedragen. Kennelijk was dit niet voldoende, gezien de enorme schulden van in totaal zo'n 150 miljoen euro.

- Berichten op Quotenet.nl, Telegraaf.nl, NRC.nl

- Het gehele eerste verslag van de curator (PDF)

Update 18 oktober 2010:

Advocaat en huisvriend Oscar Hammerstein over de nieuwste ontwikkelingen:^


10 oktober 2010:
Updated!


Code 21 dichtgetimmerd

Afgelopen vrijdag, 8 oktober, is geheel onverwacht café/bar Code 21 in de Reguliersdwarsstraat 21 dichtgetimmerd.
Een reden hiervoor is nog niet bekend. Op Facebook viel te lezen dat de sluiting slechts tijdelijk is.

Net één dag ervoor vond in Code 21 nog de eerste editie plaats van het nieuwe homofeestje Big Banana. Zodra de zaak weer open is, zal dit elke donderdag plaatsvinden.

Update:

Wegens de tijdelijke sluiting van Code 21 is de Big Banana party voorlopig verplaatst naar het naastgelegen Bloc 23 in de Reguliersdwarsstraat 23. Zie ook: bigbanana.posterous.com

Update 13 oktober:

Nadat Code 21 afgelopen vrijdag al werd dichtgetimmerd, is vanmorgen, op verzoek van de verhuurder, het pand leeggehaald. Een deel van het inventaris is opgeslagen, een ander deel is door de reinigingsdienst afgevoerd.
De reden voor deze drastische ontruiming is vooralsnog niet bekend.

^


6 oktober 2010 20.05u:

Rotterdamse ondernemer wil discotheek Exit heropenen

Ondernemer Ben Groos uit Rotterdam heeft plannen om homodiscotheek Club Exit in de Reguliersdwarsstraat te heropenen. De geruchten die hier al eerder over rondgingen werden vandaag tegenover Reguliers.net bevestigd.

Groos is momenteel in onderhandeling met de curator van Plassania Beheer BV, het inmiddels failliete moederbedrijf van wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra. De Exit werd, tesamen met het Exit Cafe, op 6 april j.l. gesloten door bierbrouwer Heineken, als gevolg van een slepend conflict met Kooistra.

De pas 25-jarige Ben Groos begon zijn carriere met een schoonmaakbedrijf en houdt zich tegenwoordig bezig met de verkoop van vastgoed, hypotheken en pensioenen. Voorts is Groos deelraadslid voor Leefbaar Rotterdam, bestuurslid van het COC Rotterdam, Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en uitgever van zijn eigen magazine.

- Interview met Ben Groos op www.AT5.nl
- Bericht op Gay.nl

Zie ook: www.bengroos.nl

^


1 oktober 2010 19.24u:

Kooistra-exploitant Reguliers BV failliet

De plotselinge sluiting van de Soho afgelopen dinsdag blijkt het gevolg te zijn van het faillissement van Reguliers BV, dat eveneens op 28 september uitgesproken werd.

Reguliers BV was de exploitant van alle grote homozaken die wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra in de Reguliers- dwarsstraat bezat, te weten April, Exit, Exit Café, Soho en ARC. Deze zaken zijn inmiddels allemaal gesloten. Coffeeshop Downtown was ook van Kooistra maar wordt apart, los van de Reguliers BV, gepacht en is nog wel geopend.Reguliers BV werd eind 2004 opgericht voor de exploitatie van de grote Kooistrazaken in de Reguliersdwarsstraat. Voordien werden deze door een BV van de pachter zelf gerund. De nieuwe pachter was voortaan alleen nog directeur van de Reguliers BV.

Alle aandelen van Reguliers BV zijn in handen van Gouden Kooi BV, die weer eigendom is van Grietje van der Veen. Zij was Kooistra's rechterhand en was na zijn dood één van de twee directeuren van moedermaatschappij Plassania, die op 13 september j.l. al failliet verklaard werd.


Schema van het Kooistra-concern voor zover van toepassing
op de horecazaken in de Reguliersdwarsstraat
Situatie sinds april 2008
- klik erop voor een vergroting -


De laatste directeur van Reguliers BV was de Groninger Martin Nijdam, die sinds juli 2009 als interim-pachter fungeerde. Nijdam was één van de naaste medewerkers van Sjoerd Kooistra en was eerder onder meer betrokken bij het geruchtmakende faillissement van de Oesterbar. Als directeur van diverse andere BV's exploiteerde hij nog een heel aantal horecazaken elders in het land.

In die hoedanigheid heeft Nijdam eerder ook al galerie-café Dante in Amsterdam en de Drie Gezusters in Breda, Tilburg en Den Bosch gesloten. De "Exploitatie DG (Drie Gezusters) Breda BV" is eveneens afgelopen dinsdag failliet verklaard.
Of deze sluitingen zijn afgestemd met de curator van Plassania is niet bekend. Ze gaan in elk geval wel in tegen eerdere berichten die spraken van de wil om geen zaken meer te sluiten.

Het faillissement van Reguliers BV heeft waarschijnlijk mede tot gevolg dat schuldeisers, zoals leveranciers en personeel, niet meer betaald zullen krijgen.
Dit doet denken aan de situatie in 2003, toen eveneens een heel aantal exploitatie-BV's van Kooistrazaken vlak achter elkaar failliet ging, met als gevolg dat belastingdienst, UWV, leveranciers en personeel achter het net visten.

De rechtbank heeft mr. T. Steffens van Fort Advocaten benoemd tot curator in het faillissement van Reguliers BV.

Update 10 oktober:

Bovengenoemde faillissementen zijn inmiddels gevolgd door die van de "Exploitatie DG Den Bosch BV" en de "HODA Horeca BV", beide uitgesproken op 5 oktober en van "HGB BV" op 19 oktober 2010.
Ook deze BV's werden waarschijnlijk geleid door Martin Nijdam en stonden, opmerkelijk genoeg, sinds kort ingeschreven op het adres Reguliersdwarsstraat 37, waar de April gevestigd is.

^


28 september 2010 20.23u:
Updated


Gay pub Soho gesloten

Toch nog vrij onverwacht is vandaag gay pub Soho gesloten. Dit was het laatste grote homocafé van wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra dat nog geopend was.

Eerder dit jaar sloten homodiscotheek Club Exit, Café April en Bar ARC al hun deuren. Hoewel het eerder nog leek dat de Soho zelfstandig een doorstart kon maken, lijkt het sterk afgenomen bezoekersaantal de zaak nu toch de das te hebben omgedaan.

De Soho werd op 10 juni 1999 door Sjoerd Kooistra geopend en en was één van zijn favoriete zaken, ingericht in dezelfde klassieke Engelse stijl als de Three Sisters die hij in Amsterdam en de vele Drie Gezusters die hij elders in het land bezat.
Jarenlang was de Soho één van de grootste en populairste homocafés van Amsterdam. De beide verdiepingen waren in de weekenden waren steevast bomvol.

Meermalen liet Kooistra zijn persoonlijke betrokkenheid bij deze zaak blijken. Dat het fraaie interieur het afgelopen jaar steeds meer in verval raakte, was dan ook symbolisch voor de ineenstorting van zijn horeca-imperium als geheel.
Evenzo symbolisch is dat de Soho nu niet alleen als laatste van Kooistra's grote Regulierszaken gesloten is, maar ook dat dit exact 3 maanden na zijn zelfgekozen dood op 28 juni j.l. plaatsvond.

Met de sluiting van de Soho verdwijnt voorlopig de laatste uit de reeks van grote, trendy en internationaal bekende homo-uitgaansgelegenheden die de Reguliersdwarsstraat sinds 1980 tot dé homo-uitgaansstraat van Nederland hebben gemaakt: April (1981-2010), Exit (1988-2010), Havana (1989-2002), Soho (1999-2010) en ARC (2002-2010).

Gelukkig is hiermee het homoleven nog niet volledig uit de straat verdwenen: naast de kleine lunchroom Coffeeshop Downtown, als laatste restant van het Kooistra-imperium, zijn in dit deel van de Reguliers inmiddels weer twee nieuwe homozaken geopend: begin augustus de Taboo Bar en eerder deze maand een nieuwe Club Havana, die in de voetsporen wil treden van het befaamde Danscafé Havana uit de jaren '90.

En wat de toekomst betreft zou volgens zeggen café April nog dit jaar weer open gaan en zou een Rotterdamse zakenman interesse hebben in de heropening van discotheek Club Exit.De Soho in betere tijden (2006)
(foto: www.pubsoho.eu)

> Uitgebreide geschiedenis van Pub Soho

- Naar aanleiding van bovenstaand bericht verscheen dit nieuws o.a. ook op AT5.nl, Parool.nl, MissetHoreca.nl, Gay.nl, GayKrant.nl en GaySite.nl

^


25 september 2010:

3 jaar Reguliers.net!

Vandaag bestaat deze website precies 3 jaar. Reguliers.net werd gelanceerd op 25 september 2007 als de eerste en enige website met alle mogelijke informatie over heden en verleden van de Reguliersdwarsstraat.

Sinds het begin is de site qua omvang enorm gegroeid en zijn ook de bezoekersaantallen aardig toegenomen. In totaal zijn in de afgelopen 3 jaar ruim 69.000 unieke bezoekers goed geweest voor meer dan 200.000 pageviews.

De drukste dag was 29 juni van dit jaar, toen bijna 6000 pageviews gehaald werden als gevolg van het nieuws over de tragische dood van horecamagnaat Sjoerd Kooistra.

Deze gebeurtenis was vermoedelijk tevens de meest ingrijpende uit de hele geschiedenis van de Reguliersdwarsstraat als homo-uitgaanscentrum. Tesamen met Kooistra leken namelijk bijna alle grote homozaken tenonder te gaan...

Toch is de straat nog niet helemaal verloren: er zijn inmiddels weer twee nieuwe zaken geopend en hopelijk kan op korte termijn op z'n minst het beroemde gaycafé April weer open.

Reguliers.net houdt je op de hoogte!

(met binnenkort weer een hele nieuwe feature)

^


17 september 2010:

Nieuwe Club Havana geopend

Na een hele reeks van sluitingen en de opening van de Taboo Bar begin augustus, heeft de Reguliersdwarsstraat er vanaf vandaag wederom een nieuwe uitgaansgelegenheid bij: Club Havana.

Deze zaak is gevestigd in het pand aan de Reguliersdwarsstraat nummer 17-19 en heeft daar twee gelijknamige voorgangers: van 2009 tot 2010 zat hier heel kort Havanna Amsterdam en van 1989 tot 2002 het befaamde Danscafé Havana, dat in de jaren '90 één van de populairste zaken van de stad was.

Afgaande op berichten op Facebook wil de nieuwe eigenaar weer aansluiten bij de sfeer van de eerste Havana en lijkt het daarmee ook weer een gemengde homozaak te worden. Tot nu toe zijn er echter nog geen aankondigingen of persberichten van de nieuwe Havana verschenen, waardoor de opening de meeste mensen zal zijn ontgaan.

Het interieur van de nieuwe club heeft ongeveer dezelfde indeling als de voorgaande Havanna. Wel zijn enkele muren weggebroken en is het geheel licht geschilderd, waardoor het een ruimere en meer toegankelijke indruk geeft. De zowel boven als beneden weer zichtbaar gemaakte dubbele zuiltjes in het midden van de zaak doen nog rechtstreeks terugdenken aan de eerste Havana:


Bovenverdieping van de nieuwe Club Havana
(foto: Havana-Facebookpagina)


Als de nieuwe zaak helemaal op orde is, zal vermoedelijk nog wel een officieel openingsfeest gehouden worden. Alle nadere details over Club Havana volgen zodra ze bekend zijn!

- Facebook: Club Havana Amsterdam
- Homepage: www.club-havana.nl

- Naar aanleiding van bovenstaand bericht verscheen dit nieuws o.a. ook op AT5.nl en GaySite.nl

^


13 september 2010 21.10u:
Updated!


Moederbedrijf Kooistra-imperium failliet verklaard

Vandaag heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van Plassania Beheer BV, het moederbedrijf van het horeca-imperium van wijlen Sjoerd Kooistra. Hiermee is surseance (uitstel) van betaling die vorige week woensdag 8 september aan Plassania werd verleend, omgezet in een faillissement.

Het faillissement is uitgesproken in overleg en met instemming van de directie van Plassania. Er is geconcludeerd dat er onvoldoende middelen aanwezig zijn om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De bewindvoerder in de surseance van betaling, mr. Seerp Gratama, is nu benoemd tot curator in het faillissement van Plassania.Bij de surceance van betaling had de rechter een afkoelingsperiode van 2 maanden verleend. Deze wordt bij het faillissement voortgezet en houdt in dat de curator gelegenheid krijgt om een beeld te vormen van de boedel. Gedurende deze periode kunnen door de schuldeisers geen bezittingen worden opgeëist. De curator zal in de komende periode onderzoeken in hoeverre een doorstart, danwel een verkoop van bezittingen mogelijk is.

In de Reguliersdwarsstraat was Plassania Beheer BV eigenaar van alle bekende homozaken in het trendy deel van de straat: Downtown, April, Exit (waaronder het Exit Café), Soho en ARC. In de loop van dit jaar werden achtereenvolgens Exit, April en ARC al gesloten. Alleen Downtown en de Soho zijn nog geopend. Waarschijnlijk zullen deze twee zaken nog gewoon open blijven en zal er voor alle zaken een nieuwe eigenaar gezocht worden.

Bierbrouwer Heineken, die de panden van 4 van de 6 zaken in de Reguliersdwarsstraat verhuurt, heeft eerder al laten weten in principe het homokarakter van de Reguliersdwarsstraat te willen behouden. Vanwege de "wezenlijke functie die de straat heeft voor de Amsterdamse en internationale homogemeenschap" is ook wethouder Caroline Gehrels met Heineken en de homogemeenschap in gesprek. "We willen graag een levendige stad, daar hoort goeie horeca bij" aldus Gehrels in Het Parool.

- Berichten op Perssupport.nl, MissetHoreca.nl, Quotenet.nl en RTL.nl

Update:

Inmiddels heeft de curator van Plassania Beheer BV laten weten dat hij het liefst alle gesloten zaken van het Kooistra-imperium zo snel mogelijk weer open wil hebben. Enkele kandidaten hebben zich reeds gemeld, maar de situatie is nog tamelijk complex.

De afzonderlijke zaken worden geexploiteerd door verschillende BV's die geen eigendom van Plassania zijn en dus ook niet in het faillissement zijn meegegaan. De totale schuldenlast van Plassania beloopt volgens de curator zo'n 140 miljoen euro.

- Berichten op Parool.nl en MissetHoreca.nl

^


6 september 2010 19.30:
Updated!


Gay Bar ARC gesloten

Volgens betrouwbare bronnen is met ingang van vandaag ook gay Bar ARC gesloten. Er is nog geen officiële bevestiging van dit bericht.

De sluiting van de ARC is vermoedelijk het gevolg van sterk teruggelopen inkomsten. De zaak trok de laatste tijd nauwelijks nog bezoekers. De ARC werd geopend in 2002 en was jarenlang de meest hippe en trendy zaak van de Reguliersdwarsstraat. Eind 2007 werd de bar overgenomen door de inmiddels overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra.

Nadat eerder dit jaar homodiscotheek Exit (waaronder het Exit Café) en vervolgens ook café-bar April gesloten werden, zou met de ARC de derde grote homozaak van de Reguliers en daarmee van Amsterdam dicht zijn.

Voor zover te overzien staat de sluiting van de ARC los van de conflicten die het Kooistra-concern met de grote brouwerijen Heineken en InBev heeft. In de ARC werd Grolsch-bier getapt, een merk van het internationale brouwerijconcern SABMiller.

Als enige grote homocafé uit het vroegere Kooistra-imperium is nu alleen nog de Soho geopend. Daarnaast zijn er ook nog de al 40 jaar bestaande gay lunchroom Coffeeshop Downtown en de begin augustus nieuw geopende Taboo Bar.

Naar verluid zou de Soho inmiddels geen onderdeel van het Kooistra-concern meer zijn, maar rechtstreeks door Heineken aan de exploitant verhuurd worden en daarmee voorlopig "gered" zijn.

- Naar aanleiding van bovenstaand bericht verscheen dit nieuws o.a. ook op AT5.nl, MissetHoreca.nl, GayKrant.nl en GaySite.nl

Update 7 september:

Tegelijk met de ARC blijken gisteren, maandag 6 september, ook de vestigingen van De Drie Gezusters in Den Bosch, Breda en Tilburg gesloten te zijn. De zaak in Tilburg is volgens Plassania-directeur Bert Loorbach in elk geval gesloten omdat "exploitatie niet langer rendabel was". Dit geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor de andere zaken.
Zowel de ARC als de drie Drie Gezusters zijn gesloten door de exploitant, Martin Nijdam, zo bevestigt InBev voor wat de Drie Gezusters betreft.

Nadat eerder al InBev van de onderhandelingstafel was weggelopen en het faillissement van Plassania Beheer BV had aangevraagd, zijn de opvolgers van wijlen Sjoerd Kooistra nu ook gebrouilleerd geraakt met Heineken.
Om deze brouwerij onder druk te zetten werd gedreigd met een kort geding, deze woensdag, over ruim 5 miljoen euro aan huur die Heineken nog aan Plassania zou moeten betalen.

- Berichten op Quotenet.nl en BNDeStem.nl

Update:

Het aangekondigde kort geding is inmiddels afgeblazen en de gesprekken met Heineken weer hervat. Horecadirecteur Wouter Fijnaut van Heineken is naar Groningen gereisd om met 17 pachters tot een akkoord te komen.

Ondertussen heeft Plassania Beheer BV op dinsdag 7 september daadwerkelijk surceance (uitstel) van betaling aangevraagd. De rechtbank heeft daarop de Amsterdamse advocaat mr. Seerp Gratama tot bewindvoerder benoemd.

- Berichten op Quotenet.nl en MissetHoreca.nl

^


5 september 2010:

Demonstratieve tocht tegen anti-homogeweld door de Reguliersdwarsstraat

Vandaag vond op de Dam een demonstratie plaats tegen het toenemende geweld tegen homo's en lesbiënnes. Deze werd georganiseerd door de stichting Right To Feel Safe en er kwamen uiteindelijk tegen de duizend mensen op af.

Na enkele korte toespraken op de Dam, trokken de demonstranten vervolgens door enkele straten waar de afgelopen tijd homo's slachtoffer van agressie werden. Daarbij kwam de stoet ook door de Reguliersdwarsstraat, waar eind juli een ruzie was waarbij een Britse homo flinke klappen kreeg.De demonstratieve optocht op de hoek van de
Reguliersdwarsstraat en het Koningsplein
(foto: Jan van Breda)

Via het Singel, waar eveneens een geweldsincident heeft plaatsgevonden, eindigde de demonstratieve optocht bij het Homomonument op de Westermarkt. Onderwijl hadden al enkele incidenten plaatsgevonden. Zo reden bijvoorbeeld twee jongens op scooters op de stoet in en werd een groepje lesbiënnes bekogeld met bierblikjes.

Ongeveer en uur na afloop van de bijeenkomst op de Westermarkt vond ook nog een wat ernstiger incident plaats: Twee meisjes van niet-marokkaanse afkomst scholden een homodemonstrant uit omdat zij niet door konden fietsen. Een homojongen, die niet aan de demonstratie had deelgenomen, zei toen tegen hen: "als je dan toch een homo wilt slaan, sla mij dan."

Vervolgens haalde één van de meisjes uit met haar handtas, waarin een zware muziekspeler zat. Daardoor liep de homojongen een hoofdwond op. De twee meisjes zijn aangehouden en omdat zij grove beledigingen richting homo's hebben geuit, ziet de politie dit als een homogerelateerd incident.

- Berichten op AT5.nl, Parool.nl

- Zie ook: Righttofeelsafe.com

- Meer details over laatstgenoemde voorval uit Het Parool
^


2 september 2010 21.15u:

Uitstel van betaling en faillissement aangevraagd voor Kooistra-concern

Het horeca-imperium van wijlen Sjoerd Kooistra staat wederom aan de rand van de afgrond. Vandaag heeft het moederbedrijf Plassania Beheer BV laten weten dat bij de rechtbank surceance (uitstel) van betaling zal worden aangevraagd. Volgens directeur Bert Loorbach is dit bedoeld om weer wat rust in de tent te krijgen.

De internationale bierbrouwer AB InBev ziet het echter helemaal geen toekomst meer voor Plassania en heeft inmiddels het faillissement van de onderneming aangevraagd. Volgens een woordvoerder heeft Plassania meer schulden dan bezittingen en is het bedrijf niet meer levensvatbaar. De rechtbank zal de faillissementsaanvraag op dinsdag 21 september behandelen en mogelijk nog diezelfde dag een uitspraak doen.In de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam behoren de homozaken coffeeshop Downtown, café April, discotheek Exit, Exit Café, pub Soho en bar ARC tot het Kooistra-concern.
April, Exit en het Exit Café werden eerder dit jaar al gesloten als gevolg van het conflict met Heineken.

Deze zaken in de Reguliersdwarsstraat worden geëxploiteerd door de Reguliers BV, die strikt juridisch gezien losstaat van Plassania Beheer BV. Wat het dreigende faillissement zal gaan betekenen voor de afzonderlijke zaken is momenteel nog onduidelijk. Wel zal vermoedelijk geprobeerd worden ze open te houden, aangezien ze "going concern" bij een eventuele verkoop het meeste opleveren.

- Berichten op Quotenet.nl, Volkskrant.nl, NRC.nl en Telegraaf.nl

Update:

Het aangekondigde kort geding is inmiddels afgeblazen en de gesprekken met Heineken weer hervat. Horecadirecteur Wouter Fijnaut van Heineken is naar Groningen gereisd om met 17 pachters tot een akkoord te komen.

Ondertussen heeft Plassania Beheer BV op dinsdag 7 september daadwerkelijk surceance (uitstel) van betaling aangevraagd. De rechtbank heeft daarop de Amsterdamse advocaat mr. Seerp Gratama tot bewindvoerder benoemd.

- Berichten op Quotenet.nl en MissetHoreca.nl

^


1 september 2010:

De auto's van Sjoerd Kooistra

Nadat eerder al beslag was gelegd op alle onroerende zaken van wijlen Sjoerd Kooistra's onderneming Plassania, alsmede op de inboedel van zijn villa's en zijn luxe appartement, zijn nu ook zijn auto's aan de beurt.

Volgens de website van Quote blijkt Kooistra c.q. Plassania een wagenpark van zeker 7 auto's te hebben gehad. Nu hij overleden is zijn zowel de erfgenamen als de schuldeisers op zoek naar deze wagens.

Vier zijn er al teruggevonden: een Audi Q7, een BMW 730, een Mini Cooper en een witte Bentley. Naar drie andere auto's zou nog gezocht worden: twee Smarts en een Mercedes S-Klasse.

Omdat ze in Groningen, Amsterdam en Ubbergen niet gevonden zijn, word gedacht dat ze mogelijk op Ibiza kunnen staan, waar Sjoerd Kooistra regelmatig op vakantie ging. Bovendien lijkt Quote zich af te vragen wat de redelijk corpulente Kooistra met zoveel kleine wagentjes moest.

Een meer voor de hand liggend antwoord op beide vragen is dat de kleine auto's vermoedelijk bedoeld waren voor Kooistra's medewerkers. Eerder bleek immers ook al dat de woningen van enkele naaste medewerkers op naam van Plassania staan, dus waarom dan ook niet de auto's?

Dat hij zichzelf in een grote en dure auto met chauffeur liet rijden zei Kooistra in een interview niet buitensporig luxueus te vinden, aangezien hij dan gedurende langere afstanden gewoon kon doorwerken. Nu blijkt hij echter niet 1, maar minstens 3 auto's uit het bovenste marktsegment te hebben gehad...

- Bericht op Quotenet.nl

Update 2 september:

Volgens Quote zijn de laatste drie auto's inmiddels ook terecht.

^


29 augustus 2010:

Brandje boven Wok & Cook

Afgelopen nacht was er rond 24.00 uur een klein brandje boven Wok & Cook aan de Reguliersdwarsstraat nr. 51.

Na de melding liet de politie alle horecazaken rondom en tegenover de wok ontruimen en de Reguliersdwarsstraat tussen de April en de ARC afzetten.
Er kwamen drie grote brandweerwagens, maar het brandje kon al heel snel geblust worden. Er zijn geen gewonden en de schade is beperkt.


Reguliersdwarsstraat afgezet vanwege het brandje bij Wok & Cook
(foto: Iulius)

Achteraf bleek dat het brandje was ontstaan in enkele kartonnen dozen die onder een afzuigpijp stonden, op de derde verdieping van het pand.

- Bericht op AT5.nl

^


15 augustus 2010 22:50u:
Updated!


Kooistra-imperium is nog steeds een grote puzzel

Bijna 7 weken na de tragische dood van Sjoerd Kooistra blijkt zijn horeca-imperium nog steeds een bijna onontwarbare kluwen van juridische en financiële verbindingen te zijn.

Bierbrouwer Heineken heeft laten weten dat er constructieve gesprekken plaatsvinden met de erfgenamen van Kooistra c.q. zijn opvolgers bij Plassania Beheer BV. Volgens de mediaberichten probeert Heineken stap voor stap diverse BV's tussen Plassania en de exploitanten/pachters uit te halen. Daartoe diende afgelopen vrijdag bijvoorbeeld een zaak bij de rechter in Groningen, tot ontruiming van 19 horecazaken, waaronder het Drie Gezusterscomplex aan de Grote Markt.

Heineken zou ook koste wat het kost een faillissement van Plassania proberen te voorkomen, iets waar andere brouwers zoals Inbev weer wel baat bij zouden kunnen hebben.
Tegenover Quote zouden welingelichte bronnen hebben verklaard dat wijlen Sjoerd Kooistra niet 85 zaken had, zoals hij zelf tot op het laatst toe beweerde, maar slechts 47.

Op een lijst van de Volkskrant uit 2003 staan echter nog wel 83 horecazaken van Kooistra vermeld, maar zeker tussen de 10 en 20 daarop vermelde namen staan bij de Kamer van Koophandel niet als aparte ondernemingen geregistreerd. Ook had Kooistra inmiddels meerdere zaken weer verkocht.

Positief is dat Heineken voorlopig niet voornemens is om nog meer zaken te sluiten. In Amsterdam is zelfs de Thee Sisters/ New York Steakhouse aan het Rembrandtplein, die afgelopen mei tesamen met de April gesloten werd, weer open gegaan.
In de Reguliersdwarsstraat is ook de Soho nog altijd open, maar zijn de April, de Exit en het Exit Café, na de korte heropening tijdens Gay Pride, weer dicht.De villa van Sjoerd Kooistra in Ubbergen
(foto: www.ubbergen.nl)

Wel leeggehaald is ondertussen de kapitale villa van Sjoerd Kooistra in Ubbergen. Daar werden afgelopen woensdag 11 augustus, onder begeleiding van de politie, door een deurwaarder alle meubels en kunstwerken, waarvan de waarde op zo'n 1 miljoen euro wordt geschat, in drie vrachtwagens geladen en in verzekerde bewaring gesteld.

Deze inbeslagname zou volgens Quote gedaan zijn ten behoeve van een vordering die de ondernemer Jos Migchelbrink heeft wegens de nooit volledig betaalde koopsom voor discotheek De Danssalon in Eindhoven.

Daartoe had Migchelbrink eerder al beslag laten leggen op ongeveer 40 panden van Kooistra. Dit betrof ook Kooistra's villa in Ubbergen, maar alleen het onroerend goed. Op de inboedel zelf was begin mei al beslag gelegd door Heineken, dus het ligt daarom meer voor de hand dat de villa nu ook namens de bierbrouwer is leeggehaald.

- Berichten op Quotenet.nl en MissetHoreca.nl
- Over de ontruiming van de villa: Quotenet.nl
- Het vonnis op Rechtspraak.nl

Update 19 augustus:

Vandaag is ook de villa van wijlen Sjoerd Kooistra aan de Verlengde Herenweg in Groningen leeggehaald.
Onder toeziend oog van notaris, deurwaarder, taxateur en politie werden alle meubels, kunstwerken en andere spullen door verhuizers in vrachtwagens geladen. Alles werd vervolgens in verzekerde bewaring gesteld.

Net als de ontruiming van de villa van Kooistra in Ubbergen eerder deze week, gebeurt ook deze inbeslagname in opdracht van Jos Migchelbrink. Deze ondernemer heeft inmiddels een vordering van 1,7 miljoen euro op Kooistra, naar aanleiding van de verkoop van De Danssalon in Eindhoven.

Zoals hier eerder al werd gemeld, had Heineken begin mei ook al beslag laten leggen op de inventaris van de woningen van Kooistra. Migchelbrink heeft nu dus hetzelfde gedaan, maar kan de spullen daarom niet verkopen zonder toestemming van Heineken als zijnde eerste beslaglegger. Tegenover Quote verklaarde de brouwer zich hierover nog te beraden.

- Bericht op Quotenet.nl

^


8 augustus 2010
Updated!


Gay Pride 2010: ondanks de regen een groot feest met veel Heineken en veel beveiliging

Gay Pride 2010 werd overschaduwd door onverwacht veel regen, maar die deed aan het enthousiasme en de feestelijkheid weinig af. De Canal Parade trok dit jaar naar schatting zo'n 380.000 bezoekers, tegen 560.000 vorig jaar. Naast het slechte weer komt dat mogelijk mede doordat in deze week in Keulen ook de Gay Games plaatsvinden.

Met de fameuze botenparade op zaterdagmiddag 7 augustus deden dit jaar voor het eerst geen boten mee van homozaken uit de Reguliersdwarsstraat. Wel was er, net als voorgaande jaren, een boot van heterodiscotheek Jantjes Verjaardag uit het oostelijk deel van de straat.

...lees verder na de foto...De boot van Jantjes Verjaardag

Vanwege de hoge kosten, naar verluid zo'n 25.000 euro, voer er vorig jaar al geen boot meer mee van de Kooistrazaken, terwijl die al sinds het begin van de Canal Parade met grote en spectaculaire boten vertegenwoordigt waren. Wel deed vorig jaar nog een boot mee van de nieuwe, maar inmiddels alweer gesloten Havanna.

Het thema van Gay Pride 2010 was "celebrate", maar net als in eerdere jaren had het thema ook nu weer nauwelijks of geen toegevoegde waarde. Wat wel gevierd had kunnen worden is dat precies 30 jaar geleden, in 1980, de gloriejaren van de Reguliersdwarsstraat begonnen, waarmee dit dé homo-uitgaansstraat van Nederland werd. Mede door het conflict tussen Heineken en het Kooistra-imperium is daar echter niets mee gedaan.

Straatfeesten

De Gay Pride-straatfeesten in de Reguliersdwarsstraat begonnen op vrijdagavond 6 augustus. Leek het in het trendy westelijke deel wat langzaam op gang te komen, in het oostelijke deel van de straat was het Caribische straatfeest bij de Reality Bar al meteen druk bezocht. Dit feest, met live brass bands uit Suriname en de Antillen, viel dit jaar opmerkelijk goed in de smaak en kon zodoende de concurrentie met het grote nieuwe Gay Pridefeest op het Rembrandplein makkelijk aan.

Het grote internationale straatfeest tussen April en ARC ging gewoon door, ondanks het conflict tussen Heineken en de inmiddels overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Dit feest zou nu georganiseerd worden door de nieuwe eigenaar van cafe 't Leeuwtje, maar in de straat zelf leek alles door Heineken geregeld te zijn. In plaats van feestversiering waren nu grote Heinekenbanieren geplaatst, wat niet iedereen even gepast vond en sommigen van "Heineken Pride" deed spreken.

De Telegraaf berichtte dat ook Heineken-directeur Wouter Fijnaut even aanwezig was. Hij kreeg zelfs een biertje getapt uit handen Kooistra's advocaat Oscar Hammerstein, die vol vertrouwen liet weten: "Er komt verbroedering tussen Heineken en de erven Kooistra".

...lees verder na de foto...Heineken, politie en nooduitgangen
in de Reguliersdwarsstraat

Veiligheid

Naast het vele Heineken vielen dit jaar ook de vele veiligheidsmaatregelen op. Zo liepen er opvallend veel politie-agenten en beveiligingsmedewerkers van de gay Pride-organisatie rond. Uit angst voor een herhaling van het drama bij de Love Parade in Duisburg was bovendien besloten om "nooduitgangen" in de straat aan te brengen, aangeduid met de bekende borden. Ten behoeve van de vluchtroutes moesten echter ook alle terrassen in de straat verwijderd worden. Dit tot groot ongenoegen van enkele horeca-ondernemers, die hierdoor inkomsten kwijtraakten.

Ter gelegenheid van Gay Pride had Heineken ingestemd met de tijdelijke heropening van cafe April, discotheek Exit en het Exit Cafe, die eerder dit jaar gesloten werden. In de April was de provisorische scheidingsmuur tussen het voorste en het achterste deel van de zaak weer verwijderd, zonder enige schade achter te laten.

Het straatfeest tussen April en ARC werd op zaterdagavond dermate druk dat rond negen uur de toegang vanuit de Vijzelstraat en de Geelvincksteeg door middel van hekken werd afgesloten. Er mochten daar alleen nog mensen uit, zodat het feestgebied alleen nog vanaf het Koningsplein en de Sint Jorissteeg (eigenlijk bedoeld als vluchtroute!) toegankelijk was.

Ondanks deze drukte deden zich, voor zover nu bekend, hooguit enkele kleine incidenten voor. Zo moest een onwel geworden jongedame per ambulance worden weggevoerd en wisten drie undercoveragenten van de politie, temidden van de opeengepakte menigte feestgangers, een zakkenroller te overmeesteren.

Op twitter was nog sprake van dat er een (klein) gay bashing-incident zou zijn geweest, maar daarover is nog verder niets bekend.

Hoewel het op zaterdag langdurig flink regende en de straat een zee van paraplu's werd, lieten de feestgangers zich daar niet door weerhouden. Op de muziek van bekende DJ's onder leiding van Max Morel werd de Reguliersdwarsstraat weer als vanouds één grote openluchtdisco.

- Terrasverbod: aankondiging en bericht op AT5.nl

> Foto's van de vrijdag en de zaterdagStreet Party @ Reguliersdwarsstraat

^


5 augustus 2010

Nieuwe gay bar Taboo geopend!

Op deze stralende zonnige donderdagnamiddag is in de Reguliersdwarsstraat 45 de nieuwe gay bar Taboo geopend.

Deze nieuwste zaak opende haar deuren om 18.00 uur en van 19.00 - 20.00 was ter gelegenheid van de opening alle drank gratis. Binnen de kortste keren stond de Reguliersdwarsstraat tussen Soho en Taboo dan ook helemaal vol en was niet meer duidelijk wie bij welke zaak "hoorde".

Deze verbinding tussen beide homozaken deed terugdenken aan toen in 2004/2005 in het pand van Taboo de Latin Gay Bar Bongos zat en aan midden jaren '90 toen in het pand van de Soho discotheek Richter en in het pand van Taboo cafe-dancing Blitz gevestigd waren, die voor de Wastelandfeesten door middel van een brug over de straat met elkaar verbonden waren.

Naast talloze geïnteresseerde bezoekers en bekende homo's, waren onder meer ook Het Parool en de NOS bij de opening van de Taboo aanwezig. In het kader van een reportage onder de titel "Homocafe's lijden onder internet" haalde de opening van Taboo dan ook het 8-uurjournaal:De Taboo heeft een moderne inrichting, die door warme kleuren en klassieke details toch ook gezellig overkomt. Beneden is een ruim voorziene cocktailbar met banken langs de wand en boven is een ruime zithoek en een even ruime rookruimte met prachtig uitzicht over de Reguliersdwarsstraat.

> Lees over de Taboo ook het bericht van 27 juli j.l.

> Foto's van de Opening of Taboo Bar

^


4 augustus 2010

Weer tegenslag voor de Drag King Betty Contest

Werd de eerste Drag King Betty Contest vorig jaar voortijdig afgebroken door de politie, dit jaar moest deze wedstrijd op het allerlaatste moment verplaatst worden naar een overdekt onderkomen in de Kerkstraat.

Deze wedstrijd, waarbij vrouwen verkleed gaan en optreden als mannen, zou net als bij de Gay Pride van 2009 plaatsvinden in de Reguliersdwarsstraat, en daar gehost worden vanuit coffeeshop Betty, TOO!

Het weer bleek echter dermate wisselvallig dat besloten werd om het evenement niet in de openlucht te houden. Het werd daarom verplaatst naar Societeit De Sauna in de Kerkstraat 58, de voormalige nachtsauna van de Thermos.

Hoewel de ruimte daar niet groot en tamelijk benauwd was, was het enthousiasme van deelnemers en toeschouwers er zeker niet minder om.

Voor de toeschouwers was echter in de niet heel grote en benauwde ruimte in de oude sauna minder plaats dan in de Reguliersdwarsstraat het geval was geweest.

Tot winnaar en Drag King 2010 werd de uit Nederland afkomstige deelnemer 'Jim Boh' uitgeroepen. Tweede werd 'Joran', wiens beachboy-act met een zeer onverwacht, maar echt "gender-bending" einde waarschijnlijk het meest verrassend was.

Meer info en foto's volgen zo spoedig mogelijk!

- Reportage op AT5.nl
- Meer foto's op bettytoo.wordpress.com
- Zie ook KingBetty.nl

^


1 augustus 2010 17.15u:

Eind van dit jaar cameratoezicht in de Reguliers

Naar aanleiding van het geweldsincident dat afgelopen weekend in de Reguliersdwarsstraat plaatsvond klonk wederom de roep om cameratoezicht in de straat in te voeren. Dit gaat er volgens plan ook komen, maar pas tegen het eind van dit jaar.

Eind juni was in de media te lezen dat op Leidseplein en Rembrandtplein cameratoezicht zal worden ingevoerd als "enige oplossing om de uitgaanspleinen veiliger te maken".
Na een gesprek met de gemeente liet COC-voorzitter Dennis Boutkan via twitter weten dat ook in de Reguliersdwarsstraat camera's zullen komen. Tegenover Reguliers.net bevestigde de voorlichter van de gemeente Amsterdam dat het de bedoeling is dat deze camera's er eind van dit jaar zullen hangen.

Anders dan deze berichten deden voorkomen komt dit cameratoezicht er niet als gevolg van de jongste incidenten. Het is een project waaraan al meerdere jaren wordt gewerkt en dat lange tijd vergt vanwege de Europese aanbesteding en de nodige vergunningen en technische voorzieningen.

Wat de Reguliersdwarsstraat betreft liet de inmiddels overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra eind 2007 al weten dat hij 10 bewakingscamera's aan zijn homohorecazaken in de Reguliersdwarsstraat wilde ophangen om geweld tegen homo's tegen te gaan.

De gemeente had echter juridische bezwaren tegen dergelijk particulier cameratoezicht en het COC verzette zich er toen tegen omdat het homo-bezoekers zou afschrikken die nog niet uit de kast zijn, met name uit allochtone kring. Inmiddels weegt voor het COC het bestrijden van anti-homogeweld door middel van cameratoezicht kennelijk zwaarder.

Op 9 december 2008 heeft het college van B&W, op verzoek van de gemeenteraad, ingestemd met de invoering van cameratoezicht op de zogeheten uitgaanspleinen (Leidseplein en Rembrandtplein/Thorbeckeplein).
Onder dit gebied vallen ook de Leidsestraat en, naar aanleiding van een motie van de VVD-raadsleden Ornstein en Flos, de Reguliersdwarsstraat, gezien de "grote aantallen geweldsincidenten die daar plaatsvinden".

Concrete cijfers over al dan niet homo-gerelateerde geweldsincidenten in de Reguliersdwarsstraat kon of wilde de politie echter niet geven. Of het aantal incidenten in de Reguliers groter is dan in andere "homostraten" is daarom niet duidelijk.

Als de camera's eenmaal hangen, dan zullen de beelden op de avonden en nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag live worden "uitgekeken". Aanvankelijk zal dit gebeuren vanuit politiebureau Beursstraat, later vanuit een centrale uitkijkruimte.

Voor dit cameratoezicht is door toenmalig burgemeester Job Cohen op 9 juli 2009 toestemming verleend tot en met 31 december 2011. Op grond van een evaluatie medio 2011 zal bekeken worden of het project gecontinueerd wordt.

Voor het toezicht op de uitgaanspleinen en de Reguliers zullen, volgens Het Parool, 28 camera's geplaatst worden. Deze komen bij de 189 camera's die nu reeds op vele andere plekken in de stad hangen.

- Berichten op Gayplaces.com, AT5.nl
- De toestemmingsbrief van de burgemeester (PDF)

^


28 juli 2010 22.19u:
Updated!


Geweldsincident in de Reguliersdwarsstraat

Afgelopen zondag verscheen op de homosite Gay.nl een ooggetuigenbericht waarin verteld werd dat in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli j.l. rond 3.20 uur twee jongens een 'homojongen' in elkaar aan het slaan waren.

Dit gebeurde in de Reguliersdwarsstraat waar de Geelvincksteeg ter hoogte van de ARC een pleintje vormt. De ooggetuige omschreef het als een typisch geval van "homomeppen" en omstanders zouden gehoord hebben dat, voordat het gevecht begon, "de daders het slachtoffer uitscholden voor kankerhomo".

Het bericht bleef vrijwel onopgemerkt, totdat het vandaag op de websites van vrijwel alle grote media verscheen en als het zoveelste geval van anti-homogeweld werd voorgesteld.
Naar aanleiding daarvan liet het Openbaar Ministerie (OM) weten aanwijzingen te hebben dat het gaat om homogerelateerd geweld, dus geweld specifiek gericht tegen homo's. Pas tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak moet blijken of daarvan ook daadwerkelijk sprake is.

...lees verder na de foto...Het pleintje van Reguliersdwarsstraat en Geelvincksteeg

Gisteren heeft een woordvoerder van de Amsterdamse politie al tegenover Reguliers.net laten weten dat er een vechtpartij is geweest waarbij een homo betrokken was. Dat wil nog niet zeggen dat dit een anti-homo incident was. Er is een ruzie/woordenwisseling ontstaan tussen een man (homo) en een andere man. De verklaringen lopen wat uiteen en is vooralsnog niet met zekerheid te zeggen of het hier om een anti-homo-incident gaat.

Er zijn over en weer klappen gegeven en op enig moment lag de voorbijganger op de grond met de homo bovenop hem. Vrienden van de voorbijganger hebben toen ook klappen uitgedeeld daarna zijn ze gevlucht. Twee van hen zijn in de Reguliersbreestraat aangehouden en niet bij het Koningsplein, zoals op Gay.nl vermeld stond. Tot zover de verklaring van de politie.

Hieruit valt af te leiden dat de homojongen/man zich danig geweerd heeft en het waarschijnlijk dus meer een gescaleerde vechtpartij was, dan dat een homo willoos slachtoffer van (meerdere) homohaters is geworden, danwel specifiek vanwege zijn geaardheid is aangevallen. Zekerheid hierover zal dan ook pas tijdens de rechtszaak komen.

Het slachtoffer blijkt achteraf een Brit te zijn, die aan het incident een snee in zijn gezicht en een flinke bult op zijn hoofd overhield. De twee aangehouden verdachten zijn Amsterdammers van 22 en 27 jaar. Zij komen eind september voor de rechter. Naar een mogelijke derde verdachte wordt nog onderzoek gedaan.

- Berichten op Gay.nl, Telegraaf.nl, AT5.nl en Parool.nl

Update 1 oktober 2010:

Het Parool berichtte vandaag dat het bovenbeschreven incident volgens het Openbaar Ministerie geen anti-homogeweld was. Dit bleek toen gisteren deze zaak voor de rechter kwam. Tegen één van de verdachten werd 120 uur werkstraf geeist, waarvan 60 uur voorwaardelijk.
De uitspraak is op 14 oktober.

^


27 juli 2010 0.34u:
Updated


Nieuwe gay bar Taboo opent op 5 augustus!

Op donderdag 5 augustus aanstaande wordt in de Reguliersdwarsstraat 45 een geheel nieuwe homobar geopend onder de naam Taboo. Het persbericht laat weten:

"Gaybar Taboo is van plan het homouitgaansleven in Amsterdam weer nieuw leven in te blazen en de gezelligheid weer terug te brengen in de Reguliersdwarsstraat. 'Iedere avond een feestje', dat is volgens de eigenaar het motto van Taboo. Op twee verdiepingen inclusief royale rookruimte worden dagelijks op vier grote videoschermen de nieuwste videoclips afgespeeld.

Het fameuze Happy Hour keert weer dagelijks terug in de straat. Doordeweeks en zaterdagavond tussen 18u en 19u en van 24u tot 1u krijg je twee drankjes voor de prijs van één. Iedere zondagavond is er een 'dubbel Happy Hour' van 18u tot 20u en van 24u tot 1u. Tevens liggen de drankprijzen beduidend lager dan bij andere horecagelegenheden.

Tijdens de opening van Taboo op 5 augustus zal er groots worden uitgepakt met een gratis drankactie. Tussen 19u en 20u kan er door iedereen gratis gedronken worden! Taboo is in het weekend dé plek om de hele avond een feestje te bouwen en om doordeweeks een drankje te drinken na het werk, om wie weet te blijven plakken tot in de late uurtjes..."


- Zie ook www.taboobar.nl en op Facebook

Voor het zondagse happy hour is alvast de populaire DJ Jerry Black geboekt, die jarenlang de resident-DJ van de Exit was.

De Taboo bar komt in het pand recht tegenover de Soho, waar tot vorige zomer de wijnbar van De Compagnon gevestigd was en voordien vodkabar The 5th, latin bar Le Crush, Bongo's Bar en café-dancing Blitz zaten.

Opmerkelijk is dat er in de Korte Marnixstraat 5 in Amsterdam reeds een café met een naam Ta-bou is, dat laatste tijd ook als homo(vriendelijke)bar bekend staat.
In de Marnixstraat 386 was medio jaren '80 een homohotel onder de naam Tabu en in de Leidsekruisstraat 19 bestond van 1970-1977 een homocafé Tabu.
Elders in de wereld zijn er in Montreal een male strip bar Taboo en in Singapore een homobar onder de naam Taboo.

Daarmee heeft de nieuwe Taboo in de Reguliersdwarsstraat een naam die internationaal is en die tevens is geworteld in de Amsterdamse homogeschiedenis.

(overigens opent op 15 augustus in de Sint Jacobsstraat 8 in Amsterdam nog een nieuwe homobar: Cozy)

^


23 juli 2010 19.10u:

Ook de April weer open gedurende de Gay Pride
Heineken wil homokarakter van de Reguliers behouden


Vandaag is bekend geworden dat het beroemde homocafé April in de Reguliersdwarsstraat tijdens de Gay Pride weer open zal zijn, namelijk van donderdag 5 t/m zondag 8 augustus.

De voorkant van de April werd op 19 mei j.l. gesloten als gevolg van het conflict tussen Heineken en eigenaar Sjoerd Kooistra. na diens dood op 28 juni ging ook het achterste deel van de zaak dicht.

Gisteravond bleek al dat ook homodiscotheek Club Exit en het Exit Cafe weer tijdelijk geopend zullen worden, deze zaken zelfs gedurende de gehele Gay Pride-week van vrijdag 30 juli t/m zondag 8 augustus.

Na de Gay Pride zullen April, Exit en het Exit Café weer dicht gaan. Of dan ook de Soho zal sluiten is vooralsnog niet duidelijk. Heineken heeft daar van de rechter wel toestemming voor gekregen, zo lang de achterstallige huur niet betaald wordt. Momenteel is de Soho echter wel de best bezochte zaak van de straat.

De tijdelijke heropening van April, Exit en het Exit Café blijkt het resultaat te zijn van gesprekken die ProGay-voorzitter Frank van Dalen achter de schermen heeft gevoerd met Heineken, de gemeente Amsterdam en anderen, zoals waarschijnlijk de eigenaar van café 't Leeuwtje, die dit jaar het grote straatfeest organiseert in plaats van de Reguliers BV van de Kooistra-zaken.

De heropening was echter nog niet zo eenvoudig. Zo was de Exit bij de sluiting op 6 april door Heineken grotendeels leeggehaald, dus daar moet snel inventaris voor komen.
Voor de April is met Heineken overeengekomen dat Reguliers BV, die formeel het achterste deel nog exploiteert, tijdens Gay Pride ook het voorste deel weer even mag runnen.

ProGay nam dit initiatief vanuit de gedachte dat de grote homozaken in de Reguliersdwarsstraat tijdens de Gay Pride van groot belang zijn als bruisend middelpunt van de festiviteiten. Ondertussen wordt ook verder gezocht naar meer structurele oplossingen.

In het persbericht van ProGay wordt aangegeven dat de beslissing voor Heineken om aan deze (tijdelijke) oplossing mee te werken makkelijk was vanwege de open en internationale uitstraling van het biermerk.

'Heineken hoort bij een evenement als de Amsterdam Gay Pride', zegt Wouter Fijnaut, directeur Horeca van Heineken Nederland. 'Dit houdt in dat we op korte termijn de locaties open houden tijdens de pride. En we willen ook op lange termijn ervoor zorgen dat de Reguliersdwarsstraat haar authentieke karakter blijft houden met succesvolle zaken en een trouwe doelgroep'.

- Berichten op WeAreProud.nl, Parool.nl, GayKrant.nl
- Item op Radio Noord Holland

^


22 juli 2010 23.50u:

Exit en Exit Café weer open gedurende Gay Pride!

Vandaag werd bekend dat homodiscotheek Club Exit en het Exit Cafe gedurende de hele Gay Pride-week weer open zullen zijn, dus vanaf vrijdag 30 juli tot en met zondag 8 augustus!

Dit resultaat werd bereikt na inspanningen van de Amsterdamse homobelangenorganisatie ProGay en met medewerking van Heineken, dat als huurder verantwoordelijk is voor het pand.

De Exit en het Exit Café werden op 6 april j.l. door Heineken gesloten omdat de exploitant maandenlang de huur niet op de juiste wijze had betaald.

Wat er na de Gay Pride-week met beide zaken gaat gebeuren is vooralsnog niet bekend, net als het lot van de April, waarvan het voorste deel eveneens door Heineken gesloten werd en het achterste deel kort na de dood van eigenaar Sjoerd Kooistra op 28 juni in alle stilte werd gesloten.

- Bericht op Gayplaces.nl

^


17 juli 2010:

Nieuwe concept store The House of Rising geopend

Vandaag is in de Reguliersdwarsstraat nr. 41 The House of Rising geopend. Dit is een zaak met een geheel nieuwe formule, een zogeheten concept store.

The House of Rising biedt in de eerste plaats ruimte voor nieuw talent op het gebied van kunst, muziek en mode. Als verbindend element fungeert de bar, maar is er ook een private dining mogelijkheid. Afgezien van het bier (Brand) en de sterke dranken, worden alle overige producten geleverd door opkomende kleine ondernemers uit de hele wereld.

Al deze functies zijn verspreid over vier verdiepingen: op de begane grond is de bar, in de beste traditie van de straat met grote openslaande deuren, en worden exposities van beginnende kunstenaars gehouden en kunnen DJ's hun muziek laten horen.

Op de eerste etage is ruimte voor mode, kleding en sieraden en is tevens een kapper aanwezig voor de nieuwste haarmode. Op de tweede etage zijn de toiletten, waar video art vertoond zal gaan worden. Op de bovenste etage bevindt zich tenslotte de private dining ruimte.

The House of Rising is gevestigd in het pand waar tot vorig jaar wijnbar De Compagnon zat en voordien vodkabar The 5th, café De Korte Golf en café Men's Ruin zaten.

- Zie voor meer info op Facebook


The House of Rising bij het begin van
de openingsreceptie op 17 juli 2010


^


15 juli 2010:

Soho nog steeds open, April inmiddels geheel gesloten

Nagenoeg geheel geruisloos en onopgemerkt is het beroemde homocafé April inmiddels volledig gesloten, maar is de Soho nog steeds open.

Voor de Soho liep gisteren de termijn af waarbinnen de achterstallige huur voor deze zaak betaald had moeten zijn. Dit op grond van een vonnis van de rechtbank van 29 juni j.l., waarbij de inmiddels overleden eigenaar Sjoerd Kooistra en zijn onderneming Plassania Beheer BV tot betaling aan Heineken veroordeeld werden. Zo niet, dan mocht de brouwerij tot ontruiming overgaan. Dit is dus niet gebeurd, overeenkomstig de aankondiging van Heineken om de kwestie eerst even wat rust te geven na de tragische dood van Kooistra op 28 juni.

Minder goed is het echter met café April afgelopen. Deze zaak werd op 19 mei door Heineken gesloten, maar anders dan in de media werd geschreven, betrof de sluiting toen alleen nog het voorste gedeelte van de zaak. Om juridische redenen kon de achterkant, via de nooduitgang en onder de provisorische naam "April's Back Door", gewoon open blijven.

Hoewel dat een mooie stunt was, kwamen er toch nauwelijks bezoekers meer naar het achterste deel. Achteraf ook wel voorstelbaar, gezien het feit dat de April juist met haar openheid zo groot en beroemd is geworden.

In de week na de zelfgekozen dood van eigenaar Sjoerd Kooistra bleek opeens en zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan gegeven was, ook het achterdeel van de zaak gesloten te zijn. Mogelijk speelden hierbij ook klachten van omwonenden en/of de strenge horecaregelgeving een rol. Hiermee is voorlopig een even geruisloos als roemloos einde gekomen aan het beroemdste homocafé van Amsterdam.De voorgevel van de April toen de achterkant nog open was


De April werd in 1981 geopend door Frans Monsma en Guus Silverentand en was niet alleen het eerste openlijke homocafé dat alcohol schonk, maar ook vrijwel meteen de hipste zaak van de stad. Al snel werd de April in de hele wereld beroemd vanwege haar open karakter, het moderne interieur en de grootse feesten.

In 1986 werd de zaak voor ruim 1 miljoen gulden overgenomen door de uit Groningen afkomstige horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Samen met zijn toenmalige compagnon Louis Röst liet hij de April in 1996 compleet verbouwen en er onder meer de befaamde draaiende bar in zetten. In januari 2008 werd de "oude April" gesloten voor een complete verbouwing, om pas in juli 2009, maar met een volledig nieuw interieur, weer open te gaan. Het zou van korte duur blijken...

> De volledige geschiedenis van Café April

- Naar aanleiding van bovenstaand bericht verscheen dit nieuws later ook op Gaysite.nl en GayKrant.nl


^


14 juli 2010 21.35u:
updated


Beslag gelegd op panden van wijlen Sjoerd Kooistra

Vandaag werd bekend dat vorige week dinsdag 6 juli een grote schuldeiser beslag heeft laten leggen op vele panden van de op 28 juni overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra.

De schuldeiser is Jos Migchelbrink, die samen met 4 andere ondernemers een vordering van in totaal zo'n 1,6 miljoen euro op Kooistra's moederbedrijf Plassania Beheer BV heeft. Dit is het nog altijd onbetaalde betaalde restant van het bedrag waarvoor Migchelbrink vier jaar geleden discotheek De Danssalon in Eindhoven aan Sjoerd Kooistra heeft verkocht.

Het beslag is gelegd op een heel aantal horecapanden in Groningen, met name het Drie Gezusters-complex aan de Grote Markt en een reeks zaken in de Poelestraat en de Peperstraat. Voorts is beslag gelegd op de villa van Kooistra aan de Elsschotlaan in Groningen, op zijn landgoed aan de Rijksstraatweg in Ubbergen, alsmede op een aangrenzend bosperceel aldaar. Hoewel dit de privé-woningen van Kooistra waren, staan ze op naam van Plassania Beheer BV.In de Reguliersdwarsstraat is beslag gelegd op het pand waarin homodiscotheek Club Exit gevestigd was, totdat deze op 6 april door Heineken gesloten werd. Op de andere Kooistra-zaken in deze straat is geen beslag gelegd. Deze panden zijn namelijk geen eigendom van Plassania, maar worden gehuurd van diverse andere partijen. Dat is ook het geval bij de meeste horecazaken in het Oosten en Zuiden van het land, die eigendom zijn van de grote brouwerijen.

De sluiting van April, Exit en Exit Café door Heineken waren overigens geen gevolg van een beslaglegging, maar van het feit dat de brouwerij als verhuurder geen huur meer had ontvangen en daarom de huurder de toegang tot het pand ontzegde.

Opmerkelijk is dat in het oostelijke gedeelte van de Reguliersdwarsstraat Plassania Beheer BV ook nog eigenaar blijkt te zijn van een appartement in een nieuwbouwcomplex uit 2003. Deze woning is volgens het kadaster in 2005 aangekocht voor een bedrag van 425.000 euro. (anders dan wij eerder berichtten is Plassania dus geen eigenaar van het hele appartementsgebouw).

Dit appartement wordt naar het schijnt bewoond door een naaste medewerker van de overleden horecamagnaat. Datzelfde geldt voor een woonhuis in Lelystad, dat het adres is van Kooistra's financiële adviseur Henk Wustenveld, die tevens enig aandeelhouder is van diverse aan Plassania gelieerde BV's.

De villa met de naam "De Rank" aan de Verlengde Herenweg 177 in Groningen was Kooistra's eigen woning en de villa aan de Elsschotlaan, eveneens in Groningen, is waarschijnlijk het huis van zijn rechterhand Grietje van der Veen.

Tenslotte is nog beslag gelegd op een nieuwbouwappartement aan de Valkenburgerstraat in Amsterdam. Wellicht is ook dit een woning van of voor één van Kooistra's medewerkers, want het is namelijk niet zijn eigen luxe appartement aan de Zuidas. Dat wordt wel op de website van Quote genoemd, maar staat niet op de bijgevoegde lijst van beslagleggingen.

Het lijkt er op dat hiermee beslag is gelegd op alle onroerende zaken van Plassania. De totale waarde daarvan zal vele malen hoger zijn dan de eerdergenoemde vordering. Vermoedelijk is toch op al deze panden beslag gelegd, omdat bij een eventuele executieverkoop eerst de hypotheekhouders uitbetaald worden en de overige schuldeisers het moeten doen met wat daarna nog overblijft.

- Bericht op Quotenet.nl met de lijst (in PDF) van de beslagleggingen

^


8 juli 2010 23.15u:
updated!


Kooistra-concern wil conflicten zo snel mogelijk oplossen

Gisteren is namens Plassania Beheer BV, de holding van wijlen horecamagnaat Sjoerd Kooistra, bekend gemaakt dat ze inzicht willen geven in de financiele situatie en alle conflicten met de brouwerijen, huurders, verhuurders en leveranciers op de kortst mogelijke termijn bijleggen - aldus een persverklaring die is uitgegeven door Kooistra's advocaat Oscar Hammerstein.
Plassania wil alle betrokkenen "openheid van zaken" geven en "met open vizier tegemoet treden".
Plassania Beheer BV wordt nu geleid door een nieuwe directie bestaande uit Bert Loorbach, de broer van Kooistra's levenspartner Dick Loorbach, en Grietje van der Veen, zijn nichtje en voormalige secretaresse. Samen met een klein team van experts wordt momenteel gekeken naar de toekomst van het horecaconcern. Volgende week zal er overleg plaatsvinden tussen de directie van Plassania en Heineken.

Ondertussen werd uit onderzoek van FTM voor Nieuwe Revu, hier aangevuld door eigen onderzoek, ook bekend dat Sjoerd Kooistra op 23 juni nog een Stichting Administratiekantoor Plassania had laten oprichten. Aan die stichting, met zijn partner Dick Loorbach als bestuurder, heeft Kooistra diezelfde dag nog al zijn aandelen in Plassania Beheer BV overgedragen.

Zo'n constructie komt vaker voor en houdt in dat het administratiekantoor dan alle rechten en plichten uitoefent die aan de aandelen verbonden zijn. De oorspronkelijke aandeelhouder krijgt daar dan certificaten van aandelen voor terug, die alleen recht geven op de dividenduitkeringen.

Mogelijk probeerde Kooistra hiermee zijn hoofdelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid voor de schulden van Plassania te ontlopen. De Stichting Administratiekantoor Plassania werd echter pas op 30 juni, dus twee dagen na zijn dood, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

- Berichten op Parool.nl en FTM.nl

Update 9 juli:

Vandaag werd bekend één van de nieuwe directeuren van Plassania Beheer BV niet Kooistra's levenspartner Dick Loorbach is, maar diens 9 jaar oudere broer Bert Loorbach. Deze blijkt al op 29 juni, dus 1 dag na de dood van Sjoerd Kooistra, tot directeur te zijn benoemd. Hij oefent deze functie uit samen met Grietje van der Veen, Kooistra's nicht en secretaresse.

Twee dagen later, op 1 juli j.l. hebben beide directeuren al twee stichtingen opgericht om de geldstromen van het Kooistraconcern op een inzichtelijkere manier te kanaliseren:

- De Stichting Debiteurenbeheer Plassania Beheer Cs. beheert nu de pachtgelden en vermogensbestanddelen voor zover die verschuldigd waren tot en met 30 juni 2010.
- Voor de pachtgelden e.d. die vanaf 1 juli binnenkomen is de Stichting Incasso Huren en Pachten Plassania Beheer Cs. opgericht.

Deze twee stichtingen blijven de inkomsten beheren tot duidelijk wordt wie de uiteindelijke rechthebbende is. Het bestuur van de stichtingen wordt gevormd door de beide nieuwe directeuren van Plassania: namelijk Bert Loorbach als voorzitter en Grietje van der Veen als secretaris-penningmeester.

- Berichten op MissetHoreca.nl en Quotenet.nl


^


1 juli 2010 20.25u:
updated!


Uitvaart van Sjoerd Kooistra in besloten kring

De uitvaart van Sjoerd Kooistra zal alleen op uitnodiging kunnen worden bijgewoond. Volgens een vertrouweling van zijn familie heeft Kooistra vóór zijn overlijden een lijst opgesteld van de personen die bij zijn uitvaart aanwezig mogen zijn. Aldus meldt het Haarlems Dagblad.

Wel heeft hij naar verluidt ooit een graf gekocht in het Drentse plaatsje Norg. Daar had zijn vader het familiepretpark De Vluchtheuvel, waar ook de jonge Sjoerd in de zaak moest meewerken en alszodanig zijn horecacarriere begon.
Na het overlijden van zijn vader in 1974 nam Kooistra deze zaak over. Tegenwoordig is het park buiten gebruik. Het oude restaurantgebouw brandde in januari van dit jaar af.

Condoleances naar aanleiding van het overlijden van Sjoerd Kooistra kunnen onder meer worden achtergelaten in de condoleanceregisters op de volgende websites:
- GayKrant.nl
- Condoleance.nl
- Respectance.com
- MensenLinq.nl

Uit respect voor Kooistra en zijn nabestaanden sloten onder meer De Drie Gezusters en de DansSalon in Eindhoven afgelopen maandagnacht eerder hun deuren en was bij café Luxembourg in Amsterdam de neonverlichting gedoofd.
Of ook vanuit de zijn zaken in de Reguliersdwarsstraat en elders in Amsterdam nog iets ter nagedachternis zal worden georganiseerd is niet bekend.

Update 3 juli:

Op vrijdag 2 juli is in besloten kring afscheid van Sjoerd Kooistra genomen in zijn villa in Ubbergen. Op zaterdag 3 juli is hij in aanwezigheid van slechts enkele genodigden begraven op een niet nader genoemde plaats.
Volgens naaste familieleden, die niet uitgenodigd waren, zou Kooistra eerder al op een stukje land nabij zijn landgoed in Ubbergen twee graven hebben laten inrichten.

Ook heeft Sjoerd Kooistra voor zijn levenspartner Dick Loorbach een volledig handgeschreven autobiografie nagelaten. Hier heeft hij in alle stilte aan gewerkt en staat naar verluid het conflict met Heineken centraal.
Daarnaast heeft hij nog instructies voor zijn drie huishoudsters (in zijn woningen in Groningen, Amsterdam en Ubbergen), alsmede voor zijn advocaat en goede vriend Oscar Hammerstein achtergelaten.

- Berichten op Telegraaf.nl en Parool.nl

Update 5 juli:

In De Telegraaf verscheen een grote overlijdensadvertentie voor Sjoerd Kooistra namens zijn levenspartner Dick Loorbach en de families Loorbach, Kooistra en Van der Veen.
Correspondentie-adres is Rijksstraatweg 33, 6574 AB Beek-Ubbergen.

^


30 juni 2010 20.57u:
updated!


Sluiting van de Soho door Heineken uitgesteld
Politie bevestigt zelfmoord van Sjoerd Kooistra


Vanmiddag heeft de Gelderse politie bevestigd dat horecamagnaat Sjoerd Kooistra door zelfmoord om het leven is gekomen. Sectie op het stoffelijk overschot en de vondst van drie afscheidsbrieven, in elk van zijn woningen één, hebben tot deze conclusie geleid.

Het lichaam van de horecamagnaat werd afgelopen maandag 28 juni aan het eind van de middag gevonden door zijn privéchauffeur, die naar de villa zou zijn gekomen nadat Kooistra het alarmsysteem had laten afgaan. Nadere details over de omstandigheden van zijn overlijden wilde de politie uit piëteit met de nabestaanden niet geven.

Als enige erfgenaam van Sjoerd Kooistra treedt zijn echtgenoot Dick Loorbach op, aan wie hij op 18 juni nog het horecabedrijf Kaap Hoorn in Groningen in eigendom had overgedragen. In zijn laatste sms-bericht aan Heineken-directeur Philip de Ridder had Kooistra op 22 juni laten weten dat hij het "graag goed wilde regelen voor Dick".

Het horeca-imperium zal volgens advocaat Oscar Hammerstein voorlopig worden geleid door Kooistra's nichtje Grietje van der Veen. Zij was al jarenlang zijn naaste medewerkster bij Plassania Beheer BV en is bovendien enig aandeelhouder van Gouden Kooi BV, waar o.a. de zaken in de Reguliersdwarsstraat onder vallen.

Gisteren deed de Amsterdamse rechtbank nog uitspraak in een kort geding dat Heineken twee weken eerder tegen Kooistra en aan hem gelieerde BV's had aangespannen wegens achterstallige huren voor 8 panden, waaronder dat van de Soho in de Reguliersdwarsstraat. Deze uitspraak was een dag uitgesteld en stond aanvankelijk gepland voor maandag. In hoeverre dat samenhangt met de wanhoopsdaad die Kooistra op die dag zou plegen, is vooralsnog niet bekend.

De rechter veroordeelde ook in deze zaak de ondernemingen van Kooistra tot betaling van achterstallige huren. Anders dan in de twee voorgaande zaken gaat het hierbij echter niet om de huur voor panden die door exploitanten van Heineken worden gehuurd, maar om panden die Kooistra's holding Plassania van Heineken huurt. De rechter bepaalde dat als niet binnen twee weken betaald zou worden, Heineken het recht heeft om de panden te ontruimen.

Na het dramatische overlijden van Sjoerd Kooistra heeft Heineken echter laten weten dat zij de juridische procedures tegen zijn ondernemingen voorlopig zullen staken. Dit om zijn erfgenaam en opvolgers enkele weken rust te geven om over nadere stappen te kunnen nadenken.

Voorts heeft Heineken aangegeven niet tot sluiting van zaken over te zullen gaan. Daardoor kan ook de Soho in de Reguliersdwarsstraat open blijven en behoudt de straat dus in elk geval voor de komende tijd nog twee grote homocafe's. Dit naast het achterdeel van de April en Coffeeshop Downtown.

- Berichten op Missethoreca.nl en Gaykrant.nl
- Het vonnis op Rechtspraak.nl

^


28 juni 2010:
updated

Horecamagnaat Sjoerd Kooistra overleden

Vandaag is horecamagnaat Sjoerd Kooistra overleden in zijn villa in de gemeente Ubbergen nabij Nijmegen. De uit Groningen afkomstige Kooistra was de grootste café-exploitant van Nederland en alszodanig ook de eigenaar van alle grote homo- zaken in de Reguliersdwarsstraat.

De politie heeft zijn landgoed afgezet en is bezig met een grootschalig forensisch onderzoek. Kooistra's advocaat en goede vriend Oscar Hammerstein heeft inmiddels tegenover Radio 1 laten weten dat het waarschijnlijk om zelfmoord gaat als gevolg van het juridische conflict met bierbrouwer Heineken.
Familieleden van Sjoerd Kooistra kunnen zich een zelfmoord echter niet voorstellen en denken aan een liquidatie.

Vandaag zou ook de uitspraak zijn geweest in een kort geding dat Heineken tegen Kooistra had aangespannen wegens achterstallige huren voor de Soho in de Reguliersdwarsstraat, Heineken Hoek aan het Leidseplein, The Three Sisters Pub op het Rembrandtplein en 4 zaken elders in het land. De rechtbank heeft echter laten weten dat deze uitspraak is verschoven naar dinsdag 29 juni.

Sjoerd Kooistra begon zijn carriere met café Bommen Berend in Groningen en kocht in 1984 zijn eerste zaak in Amsterdam: het hippe café Oblomow in de Reguliersdwarsstraat. Vervolgens kocht hij in deze straat Café April, Coffeeshop Downtown, Danscafé Havana en Bar ARC en opende hij homodisco Exit en Pub Soho. Met enkele tussenpozen was hij hiermee de eigenaar van alle grote homozaken in het trendy gedeelte waar de Reguliersdwarsstraat zo beroemd mee geworden is.

Hoe het verder gaat met zijn zaken in de Reguliersdwarsstraat zal, mede gezien de complexe juridische en financiële verhoudingen, waarschijnlijk pas op termijn duidelijk worden.

> Meer over leven en werk van Sjoerd Kooistra

- Berichten op Gelderlander.nl, Quotenet.nl, Parool.nl en Telegraaf.nl

Laat ons medeleven uitgaan naar zijn nabestaanden en laten wij hem herinneren om alle goede dingen die hij voor de Reguliersdwarsstraat gedaan heeft.

^


26 juni 2010 23.31u:

Gay Pride straatfeesten gaan door!

Nadat eerder dit jaar de Exit, het Exit Café en de voorkant van de April gesloten werden, was onduidelijk of tijdens de komende Gay Pride de gebruikelijke straatfeesten nog wel door zouden gaan. Nu is bekend geworden dat de straatfeesten op vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus toch zullen plaatsvinden!

Ze worden echter niet meer georganiseerd namens Reguliers BV, de exploitant van April, Exit, Soho en ARC. Vanuit deze zaken van horecamagnaat Sjoerd Kooistra zijn de Gay Pride-feesten sinds het ontstaan in 1996 steeds groter geworden.

Dit jaar zullen de street parties voor het eerst georganiseerd worden door Jorg Albertz, de nieuwe eigenaar van Café 't Leeuwtje in het oostelijk deel van de straat. Het feest zal echter als vanouds plaatsvinden ter hoogte van de ARC in het westelijke deel van de straat.

De feesten worden georganiseerd in samenwerking met Maurice Moens van Maurice Public Relations & Events en Max Morel van Essential Artists, dat al in voorgaande jaren de artiesten voor de Reguliersfeesten regelde.
Ook deze keer zullen weer bekende DJ's zoals Dikky Vendetta, Nicky Romero, Jip Deluxe en Fabian Gulzar optreden. Daarnaast zijn dancers, special acts en lichtshows aangekondigd.

Ook bij de Gay Pride van vorig jaar was er reeds een wisseling van de wacht. Toen voer tijdens de Canal Parade voor het eerst geen boot van de grote Kooistrazaken meer mee. Hun plek werd overgenomen door een boot van de nieuwe (maar inmiddels weer gesloten) Havanna, die ook meteen de prijs voor beste grote boot won.

- Bericht op Gay.nl

^


12 juni 2010 23.06u:

Heineken wil nu ook de Soho laten sluiten

Nadat in de Reguliersdwarsstraat eerder dit jaar al de Exit, het Exit Café en het voorste deel van de April gesloten werden, werd vandaag bekend dat Heineken nu ook nog de Soho wil laten ontruimen. Ook voor deze zaak is volgens de bierbrouwer een huurachterstand ontstaan.

Heineken zal komende maandag een kort geding tegen horecamagnaat Sjoerd Kooistra c.q. aan hem gelieerde ondernemingen aanspannen om de achterstallige huren voor de Soho, maar ook voor The Three Sisters Pub aan het Rembrandtplein, Heineken Hoek en een leegstaand pand aan het Leidseplein te kunnen innen. Voor deze 4 panden zou het gaan om in totaal zo'n half miljoen euro.

Tegelijk zal Heineken een vergelijkbare claim indienen voor twee zaken van Kooistra in Nijmegen en twee zaken in Eindhoven. Voor het geval de achterstallige huren niet alsnog betaald worden, zal het brouwerijconcern waarschijnlijk ook deze cafe's laten ontruimen. Sjoerd Kooistra stelt dat hij juist nog grote bedragen van Heineken tegoed heeft en wil deze eerst verrekenen. Een vonnis van de rechtbank kan over ongeveer twee weken verwacht worden.

Mocht daarna de Soho inderdaad gesloten worden, dan zal, naast de achterkant van de April, de ARC het enige nog overgebleven grote homocafé in het trendy deel van de Reguliersdwarsstraat zijn. De ARC zal voorlopig ook nog wel open kunnen blijven, omdat deze zaak geen Heineken, maar Grolsch bier tapt en dus ook niet door Heineken doorverhuurd wordt.

- Berichten op Parool.nl, AT5.nl en Gaykrant.nl

Update 15 juni 2010:

De uitspraak in het kort geding dat Heineken gisteren tegen Sjoerd Kooistra heeft aangespannen, zal plaatsvinden op maandag 28 juni.

Worden Kooistra en/of aan hem gelieerde ondernemingen veroordeeld tot betaling van achterstallige huren, dan zullen zij 2 weken de tijd hebben om alsnog te betalen.

Is na afloop van die termijn, op maandag 12 juli, nog steeds niet betaald, dan kan Heineken desgewenst beginnen met ontruiming van de betreffende horecazaken.

- Bericht op MissetHoreca.nl

^


1 juni 2010 22.56u:

Weer wat lucht voor Sjoerd Kooistra

Na alle eerdere onheilstijdingen en ontruimingen lijkt er vandaag weer wat lucht voor horecamagnaat Sjoerd Kooistra te zijn.

Om te beginnen zou vandaag bij de rechtbank in Amsterdam de faillissementsaanvraag worden behandeld, die koffiebrander Smit & Dorlas vorige maand tegen Kooistra had ingediend. Inmiddels hebben Kooistra en Smit & Dorlas echter een regeling getroffen, waarbij weliswaar niet de gevorderde 400.00 euro betaald is, maar waarover de koffiebrander toch dermate tevreden is dat de faillissements- aanvraag is ingetrokken.

Ook in Enschede is een zaak op het laatste moment tot een goed einde gekomen. Daar zou afgelopen vrijdag de inventaris van één van Kooistra's cafe's geveild worden, omdat de pachter daarvan, Horeca Oude Markt BV, nog geld aan bierbrouwer Grolsch schuldig was. Inmiddels is een substantieel deel van de vordering betaald en hoefde de executieverkoop niet door te gaan.

Tenslotte, zo bleek bij het kort geding van 18 mei j.l., was het vandaag weer de beurt aan Heineken om zo'n 2,7 miljoen euro aan Kooistra's onderneming Plassania te betalen. Dat is huur voor de zaken die Heineken van Plassania huurt, om ze vervolgens weer aan diverse BV's door te verhuren.

Kooistra probeerde eerder al om de achterstallige huren van diverse horecazaken alvast met dit bedrag te verrekenen, maar daar wilde Heineken toen niets van weten.
Maar nu heeft Kooistra dus vermoedelijk wel weer een aardige som geld binnen, wellicht en hopelijk kan daarmee ook iets aan de sluiting van de April en de Exit gedaan worden...

- Berichten op Quotenet.nl en Missethoreca.nl

^


19 mei 2010 18.59u:

Heineken heeft vanochtend de April gesloten
- achterste deel vanavond al weer open!


Vanochtend om 8.00 uur heeft Heineken het wereldberoemde homocafé April in de Reguliersdwarsstraat gesloten. Het brouwererij- concern was hiertoe gerechtigd nadat achterstallige huur voor de zaak niet betaald werd.

Eigenaar Sjoerd Kooistra en zijn (interim-)pachter probeerden de sluiting gisteren nog te voorkomen middels een kort geding. Zij werden echter door de rechter in het ongelijk gesteld, ondanks dat Heineken niet wilde ingaan op bemiddelings- pogingen van de rechter, noch op last-minute voorstellen van Kooistra zelf.

Tegelijk met de April heeft Heineken ook The Three Sisters/New York Steakhouse aan het Rembrandtplein laten sluiten.

Heineken heeft echter alleen het voorste gedeelte van de April kunnen sluiten. De zaak bestaat namelijk uit twee delen: het voorste gedeelte aan de Reguliersdwarsstraat nr. 37 en het achterste gedeelte aan de Sint Jorisstraat nrs. 3 t/m 7.

Het voorste gedeelte is door Heineken van Plassania gehuurd en aan Gouden Kooi BV doorverhuurd (zie Schema van de Kooistra-zaken), waarbij deze laatste BV de veelbesproken huurachterstand heeft laten ontstaan.
Het achterste gedeelte aan de Sint Jorisstraat heeft Heineken wel van Plassania gehuurd, maar hiervoor is het huurcontract met Gouden Kooi, vermoedelijk bij vergissing, nooit door Heineken ondertekend.

Hierdoor kon Heineken het achterste gedeelte niet sluiten en zal dit deel van de zaak vanavond al weer open zijn. Daartoe is midden in de zaak snel een provisorische muur gebouwd.
Eén van de huidige nooduitgangen aan de Sint Jorisstraat zal dan als nieuwe ingang gaan dienen.


De provisorische muur tussen het voorste
en het achterste deel van de April

Omwonenden hebben echter al aangegeven hierdoor overlast te vrezen en actie tegen de nieuwe ingang te zullen ondernemen. In 1995 wisten bewoners hier ook al met succes openslaande deuren en een terras van de April tegen te houden.

Ook al kan het achtergedeelte hopelijk open blijven, toch is de sluiting van het voorste (en oorspronkelijke) deel van de April de grootste klap voor de Reguliersdwarsstraat en voor de Amsterdamse gay scene sinds de sluiting van het oude danscafé Havana in 2002.

In reacties vanuit de homogemeenschap wordt dan ook benadrukt dat, nadat eerder al homodiscotheek Exit werd gesloten, de (gedeeltelijke) sluiting van de April een groot verlies en zeer nadelig voor de Amsterdamse gay scene is.

- Berichten op Gaykrant.nl, Parool.nl en AT5.nl
- Reacties op Parool.nl en AT5.nl

> De volledige geschiedenis van Café April

^


18 mei 2010 20.10u:

Als Kooistra vanavond niet betaald mag morgen de April ontruimd worden

Eerder vanavond bepaalde de Amsterdamse rechter in kort geding dat Heineken morgen Café-Bar April in de Reguliersdwarsstraat en The Three Sisters aan het Rembrandtplein mag ontruimen.

Horecamagnaat Sjoerd Kooistra, die dit geding zelf had aangespannen om de sluiting te voorkomen, heeft alleen vanavond nog de tijd om Heineken ca. 1 miljoen euro te betalen. Gebeurt dat niet, dan zullen beide zaken morgenochtend 19 mei om 8.00 uur ontruimd worden, aldus een woordvoerder van de brouwerij.

In een vonnis van 31 maart j.l. veroordeelde de rechter Sjoerd Kooistra, zijn onderneming Plassania Beheer BV, alsmede Kropa Exploitatie BV en Gouden Kooi BV tot betaling van (delen van) achterstallige huurschulden aan Heineken.
Dit betrof de cafe's April, Luxembourg, Dante en The Three Sisters/New York Steakhouse aan het Rembrandtplein.
Heineken kreeg van de rechter bovendien toestemming om deze zaken te ontruimen wanneer de huren niet binnen 14 dagen alsnog betaald zouden zijn.

Dante werd daarop op 15 april j.l. door de pachter zelf gesloten en voor The Three Sisters werd door of namens Kooistra een bedrag van zo'n 150.000 euro betaald.

Hoewel Kooistra aanvankelijk toezegde achterstallige bedragen aan Heineken te zullen betalen, bleek later dat hij de vorderingen van Heineken eerst wilde verrekenen met bedragen die hij zelf nog van de brouwer tegoed heeft.

Dat zou gaan om in totaal ruim 6 miljoen euro, waaronder huur die Heineken nog aan Plassania verschuldigd is en 1,1 miljoen euro aan hectoliterkorting. Minus de resterende schuld aan Heineken van ca. 1.850.000 euro, zou Kooistra dan per saldo nog grofweg 4.200.000 euro van het brouwerijconcern moeten krijgen. Heineken wilde van deze verrekening echter niet weten.

- Het vonnis op Rechtspraak.nl
- Berichten op AT5.nl en Quotenet.nl


Café-Bar April in de Reguliersdwarsstraat
op haar voorlopig laatste avond
18 mei 2010

^


17 mei 2010 16.38u:

Kooistra spant kort geding aan om de April open te houden

Nadat Heineken afgelopen vrijdag aankondigde de April komende woensdag 19 mei te willen sluiten, heeft horecabaas Sjoerd Kooistra vandaag laten weten dat hij deze ontruiming via een kort geding, dat morgen dient, zal proberen te voorkomen.

De achterstallige huur voor April en Luxembourg heeft Kooistra willen verrekenen met bedragen die hij zelf nog van Heineken tegoed heeft, maar het brouwerijconcern schijnt niet van verrekening te willen weten. Daarnaast voert Kooistra aan dat hij tegen het oorspronkelijke vonnis van 31 maart j.l. nog een hoger beroep heeft lopen.

Via de website van de GayKrant meldt de manager van de April: "De situatie nu is onwerkbaar. Het is voor publiek en personeel heel vervelend. Want we weten steeds niet waar we aan toe zijn." Enkele barkeepers hebben de sluiting niet willen afwachten en zouden inmiddels elders een baan hebben gevonden.

In een tweede kort geding gaat Kooistra 4,2 miljoen euro van Heineken eisen. Dit is een optelsom van huur die Heineken nog aan Kooistra's onderneming Plassania verschuldigd zou zijn en van een nog te betalen "bonuskorting" van 1,1 miljoen euro. Kooistra en Heineken zijn ooit overeengekomen dat de brouwer 55,- euro bonus geeft per hectoliter afgenomen bier, achteraf te verrekenen.

In de dagvaarding voor dit kort geding staat: "Ter voldoening aan haar financiële verplichtingen is Plassania thans voor een zeer aanzienlijk deel afhankelijk van de huurbetaling door Heineken en de betaling van de bonuskortingen." Plassania beweert dat Heineken bewust probeert om Kooistra in betalingsproblemen te brengen.

Tenslotte zullen in een derde kort geding ook de exploitanten van April, Luxembourg en The Three Sisters een ontruiming door Heineken proberen te voorkomen. Zij vrezen een faillissement als Heineken hun zaken sluit, terwijl zij naar eigen zeggen aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Sjoerd Kooistra zelf herstelt momenteel in zijn huis nabij Marbella van de steekwonden die hij eerder deze maand opliep bij een beroving op Ibiza.

- Berichten op Parool.nl en Quotenet.nl

^


14 mei 2010:

Heineken wil de April alsnog sluiten

Vandaag kwam via AT5 onverwacht het bericht dat Heineken alsnog voornemens is om de April te sluiten, en wel op woensdag 19 mei aanstaande. Heineken zou nog voor zo'n 2 miljoen euro aan achterstallige huren van Kooistra en/of aan hem gelieerde ondernemingen tegoed hebben.

In een door Heineken aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter op 31 maart j.l. onder meer dat, naast Plassania Beheer BV en twee andere BV's, ook Sjoerd Kooistra persoonlijk aansprakelijk is voor de huur voor de cafe's April in de Reguliersdwarsstraat en Luxembourg in de Spuistraat.

Eerder deze week had Kooistra nog laten weten dat de achterstallige huren voor de April en Luxembourg door Plassania betaald c.q. verrekend waren. Naar verwachting zal Kooistra dan ook middels een kort geding gaan proberen om de sluiting van de April te voorkomen.

De manager van de April verklaarde tegenover AT5 niets van een dreigende ontruiming gehoord te hebben. Van Sjoerd Kooistra is nog geen reactie gekomen.

- Bericht op AT5.nl

^


12 mei 2010 17.41u:

Koffiebrander is niet uit op faillissement Sjoerd Kooistra

Koffiebrander Smit & Dorlas, die eind vorige maand een faillissementsaanvraag voor Sjoerd Kooistra indiende, heeft vandaag laten weten dat er contact met Kooistra is en naar een oplossing gezocht wordt.

De faillissementsaanvraag wordt op 1 juni bij de rechtbank behandeld, maar Smit & Dorlas hoopt dat zij voor die tijd met Kooistra tot overeenstemming kunnen komen. "We zijn er niet op uit om hem om zeep te helpen", aldus een woordvoerder van de koffieleverancier.

Het liefst ziet de koffiebrander dat Kooistra het bedrag van 400.000 euro in één keer betaald, maar lukt dat niet, dan wil het bedrijf garanties zien in de vorm van een bank- of hypotheekgarantie.
Omdat ook de brouwers Heineken en InBev grote vorderingen op Kooistra hebben, wil Smit & Dorlas niet het risico lopen voor de tweede keer het schip in te gaan.

- Bericht op Missethoreca.nl

In het conflict met Heineken verklaarde Kooistra vandaag dat zijn onderneming Plassania Beheer BV voor de cafe's April en Luxembourg betaald heeft wat er betaald moest worden. Voor de achterstallige huren van deze zaken was hij door de rechter ook persoonlijk aansprakelijk gesteld.
"We hebben betaald, maar dat wel met huur verrekend. Dat is normaal. Ze proberen mij te intimideren, maar ik ben niet onder de indruk" aldus Sjoerd Kooistra tegenover Quote.

- Bericht op Quotenet.nl

^


7 mei 2010 20.13u:

Nog meer tegenslagen voor Sjoerd Kooistra

Het zit horecamagnaat Sjoerd Kooistra de laatste tijd niet mee. Vorige maand moesten enkele van zijn zaken, waaronder de Exit en het Exit Café in de Reguliersdwarsstraat, gesloten worden als gevolg van een conflict met bierbrouwer Heineken en wilde koffiebrander Smit & Dorlas een faillissementsaanvraag indienen.

Gisteren kwam het bericht dat Kooistra tijdens een korte vakantie op Ibiza was neergestoken. Tijdens een wandeling werd hij onverwacht drie keer met een mes gestoken en beroofd van 40 euro. Hij werd direct in het ziekenhuis opgenomen en lag drie dagen op de intensive care. Naar verwachting mag hij morgen weer terug naar huis.

- Bericht over de steekpartij op www.dvhn.nl

Vandaag liet de internationale bierbrouwer AB InBev weten dat zij 10 zaken van Kooistra willen laten ontruimen vanwege een betalingsachterstand. Kooistra kan de achterstallige huur alsnog betalen, maar liever zegt InBev de contracten te willen ontbinden om met een andere ondernemer in zee te kunnen gaan.

Advocaat Oscar Hammerstein liet weten dat Kooistra's onderneming Plassania Beheer BV aan alle verplichtingen heeft voldaan. Volgens hem gaat het conflict met InBev om de korting die brouwerijen per afgenomen hectoliter bier aan ondernemers uitkeren. Kooistra krijgt volgens Hammerstein per kwartaal ongeveer 250.000 euro korting. Dit verrekende hij altijd met de huur, maar daar zou InBev nu ineens moeilijk over doen.

Bij de vordering van InBev gaat het onder meer om De Drie Gezusters in Brabant, The Three Sisters aan het Leidseplein in Amsterdam en om Sjors & Sjimmie en Heidi's Skihut in Nijmegen. Voor café Luxembourg aan het Spui in Amsterdam hebben zelfs twee brouwers een vordering: InBev omdat zij het pand doorverhuren aan Kooistra en Heineken omdat zij dit pand weer van Kooistra huren en aan de exploitant doorverhuren.

Voor de Reguliersdwarsstraat heeft het conflict met InBev geen directe gevolgen. De Kooistrazaken in deze straat tappen geen bier van InBev, maar alleen van de brouwerijen SABMiller (Grolsch bij de ARC) en Heineken (bij de overige zaken).

- Berichten op Quotenet.nl, Parool.nl en NRC.nl

Update 11 mei 2010:

Sjoerd Kooistra was nog niet teruggekeerd van Ibiza of Heineken stuurde al deurwaarders op zijn appartement in Amsterdam, zijn landgoed in Berg en Dal (gem. Ubbergen) en zijn villa in Groningen af. Om schade te voorkomen werden zij door of namens Kooistra binnengelaten, alwaar zij een inventaris en video-opnamen maakten van zijn bezittingen.

Dit om er beslag op te kunnen gaan leggen op grond van het rechtbankvonnis van 31 maart j.l. waarbij Kooistra deels ook persoonlijk aansprakelijk werd gesteld voor achterstallige huren van enkele van zijn horecazaken.

- Berichten op Quotenet.nl en DePers.nl

^


1 mei 2010 21.06u:

Zomerafsluiting westelijke Reguliers weer van kracht

Vandaag is de zomerafsluiting van het westelijke deel van de Reguliersdwarsstraat weer ingegaan. Hierbij wordt het gedeelte van de straat tussen de Gouden Bocht parkeergarage en de ARC afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting geldt tussen 19.00 en 7.00 uur en duurt tot en met 30 september.

De politie liet eerder al weten streng te zullen gaan toezien op de naleving van deze afsluiting:

"De zomer komt er aan en hiermee ook de zomerafsluiting van de Reguliersdwarsstraat (tussen Vijzelstraat en Koningsplein) van 1 mei t/m 30 september.
Van de Vijzelgracht naar het Koningsplein en andersom mag dan niet tussen 19:00 en 07:00 uur gereden worden met fiets, brommer of auto door de Regulierdwarsstraat omdat de straat dan een voetpad is.
De politie gaat hier zeer streng op toezien en verbaliseren wanneer de regeling van kracht is. Dus stap af en wandel door deze gezellige en mooie straat!"


^


29 april 2010 20.20u:

Koffiebrander wil faillissement van Sjoerd Kooistra aanvragen

Nadat eerder deze maand al drie Amsterdamse zaken van horecamagnaat Sjoerd Kooistra gesloten werden als gevolg van een conflict met Heineken, werd vandaag bekend dat koffiebrander Smit & Dorlas het faillissement van Kooistra en zijn onderneming Plassania Beheer BV wil aanvragen.

De advocaat van Smit & Dorlas heeft laten weten dat er een vordering van 400.000 euro is. Geen heel groot bedrag, maar na onderzoek zegt Smit & Dorlas weinig vertrouwen in de kredietwaardigheid van Kooistra te hebben. Daarom is een faillissementsprocedure in gang gezet, die naar verwachting enkele weken in beslag zal nemen.

In de Reguliersdwarsstraat is de April nog gewoon geopend en vinden vanavond en morgen als vanouds weer de straatfeesten voor Koninginnedag plaats.

- Berichten op www.parool.nl en www.quotenet.nl

Update, 1 mei 2010:

Sjoerd Kooistra heeft tegenover Quote laten weten dat de faillissementsaanvraag van Smit & Dorlas volgens hem ongegrond is. Kennelijk hebben pachters te weinig koffie afgenomen, maar dan moet de koffiebrander dat op de gewone manier zien te incasseren en kan geen faillissement worden aangevraagd, aldus Kooistra.

- Bericht op www.quotenet.nl

^


26 april 2010 20.21u:

40 jaar Coffeeshop Downtown

De afgelopen tijd leek het alsof in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat alleen nog maar homozaken gesloten werden. Gelukkig is er ook nog goed nieuws: op 28 april viert namelijk Coffeeshop Downtown haar 40-jarig bestaan als eerste openlijke homocafé van Amsterdam.

De kleine, maar hippe Coffeeshop Downtown werd in 1970 door Fokke IJsinga en Frits Blaauw geopend als een normale espressobar. Er kwamen echter steeds meer homobezoekers en daardoor werd het café vanzelf het eerste openlijke homocafé van de stad. Andere homozaken waren tot dan toe immers nog afgeschermd door gordijnen voor de ramen en een portier die beoordeelde of mensen wel naar binnen mochten.

Coffeeshop Downtown had ramen en deuren van meet af aan wijd open staan en trekt daarmee tot op de dag van vandaag een gemengd en trendy publiek. Afgaande op de naam wordt soms gedacht dat bij Downtown ook softdrugs verkocht worden, maar dat is niet zo. Het is altijd een coffeeshop in de letterlijke betekenis van het woord gebleven, waar men terecht kan voor koffie en gebak en lekker en voordelig eten.

Met haar 40 jaar is Coffeeshop Downtown de oudste nog bestaande horecazaak in de Reguliersdwarsstraat, die ook nog eens in het oudste nog bestaande pand (uit 1642) van de straat gevestigd is.

En dat is nog niet alles, want het is dit jaar ook nog eens 30 jaar geleden dat vanuit Coffeeshop Downtown de hoogtijdagen van de Reguliersdwarsstraat begonnen. Nadat de zaak was overgenomen door Frans Monsma en Guus Silverentand werden er vanaf 1980 grote feesten georganiseerd. Toen zij een jaar later ook nog Café April openden, groeide de Reguliersdwarsstraat vanuit beide zaken uit tot dé homo-uitgaansstraat van Amsterdam.

> De volledige geschiedenis van Coffeeshop Downtown

> Interview met Downtown-oprichter Fokke IJsinga (fragment uit de documentaire Oud & Out van Menne Vellinga).

^


17 april 2010 18.31u:

Heineken bereidt de ontruiming van de April voor

Vandaag meldt Het Parool dat Heineken de ontruiming van café April in de Reguliersdwarsstraat voorbereidt.
Volgende week zal de bierbrouwerij een deurwaarder bij de April langssturen om zo'n 270.000 euro achterstallige huur te innen. Wordt dat niet betaald dan zal de zaak ontruimd worden.

Aanvankelijk had horecamagnaat Sjoerd Kooistra toegezegd om 2 miljoen euro achterstallige huur te zullen betalen. Nu laat hij echter weten dat hij zijn betalingen eerst wil verrekenen met een vordering van 3,5 miljoen die hij zelf op Heineken heeft, maar die Heineken als "onzinnig" bestempelt. Tot nu toe heeft Kooistra slechts zo'n anderhalve ton voor The Three Sisters/New York Steak House betaald.

Eergisteren sloot al Café-Galerie Dante in de Spuistraat en vorige week dinsdag 6 april heeft Heineken, op basis van een eerder vonnis, de Exit en het Exit Café laten ontruimen.

De in 1981 geopende Café-Bar April is de beroemdste homozaak van Amsterdam en momenteel de populairste zaak van de straat. Met Koninginnedag in aantocht en de sluitingen van de nieuwe Havanna en café 't Leeuwtje eerder dit jaar zou de ontruiming van de April voor het homo-uitgaansleven de grootste klap sinds jaren zijn.

- Bericht op www.parool.nl

> Schema voor de Reguliers-zaken

^


16 april 2010 17.54u:

Conflict tussen Heineken en Kooistra nog niet opgelost

Vandaag werd bekend dat Café-Galerie Dante in de Spuistraat sinds gisteren gesloten is. Dante is één van de vier cafe's van horecamagnaat Sjoerd Kooistra waarbij een grote huurachterstand is ontstaan.

Om die reden bepaalde de kantonrechter op 31 maart j.l. dat de huur binnen 14 dagen alsnog betaald moet worden, en zo niet, dat Heineken deze zaken dan mag ontruimen.
Naast Dante betreft dit Luxembourg aan het Spui, The Three Sisters/New York Steak House aan het Rembrandtplein en de April in de Reguliersdwarsstraat.

Na dit vonnis ontstond grote opschudding, maar Kooistra liet al de volgende dag weten dat hij de achterstallige huur aan Heineken zou laten betalen.

Ondertussen werden wel vorige week dinsdag 6 april de Exit en het Exit Café door Heineken ontruimd, maar dat gebeurde op grond van een eerder vonnis uit december 2009.
Bij die gelegenheid liet de woordvoerder van Heineken weten dat Kooistra op dat moment de achterstallige huur voor de 4 andere cafe's nog niet had betaald. De termijn van 14 dagen liep gisteren af.

Het is niet duidelijk of Dante nu gesloten is omdat er nog steeds niet betaald is. Sjoerd Kooistra liet echter tegenover Quote weten dat hij er zelf niets mee te maken heeft en dat het de pachter (Martin Nijdam c.q. Hoda Horeca BV) is die zelfstandig besloten zou hebben om de zaak te sluiten.

De April in de Reguliersdwarsstraat valt momenteel eveneens onder Martin Nijdam, maar was gisternacht in elk geval nog gewoon geopend.

- Berichten op www.quotenet.nl en www.parool.nl

^


7 april 2010 23.42u:

Zolang de Exit gesloten is, zal de Soho langer open zijn

Nadat Heineken gisteren de Exit en het Exit Café heeft laten ontruimen en deze beide zaken voorlopig gesloten zijn, zal vanaf nu de Soho langer geopend zijn, zodat bezoekers in elk geval daar tot laat nog terecht kunnen.

De Soho is nu voorlopig als volgt geopend:
- maandag t/m donderdag van 18.00 - 3.00 uur
- vrijdag & zaterdag van 17.00 - 4.00 uur
- zondag van 17.00 - 3.00 uur

Op vrijdag en zaterdag zal niet alleen DJ Kathy draaien, maar ook Jerry Black, de resident-DJ van de Exit.

Deze langere openingstijden zijn mogelijk omdat de Soho vanouds een nachtvergunning had, waar tot nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt werd.

^


6 april 2010 17.34u:

Club Exit ontruimd door Heineken en voorlopig gesloten

Zoals aangekondigd heeft bierbrouwer Heineken vanochtend homodiscotheek Exit (en het Exit Café) in de Reguliersdwarsstraat ontruimd.

Heineken is hiertoe overgegaan omdat de huur voor het pand maandenlang niet op de juiste wijze betaald is. De huur had door de exploitant van de Exit, Reguliers BV, aan Gouden Kooi BV betaald moeten worden, waarna Gouden Kooi de huur, zoals overeengekomen, aan Heineken zou betalen. In plaats daarvan heeft Reguliers BV aan Kropa BV betaald, waar Heineken nooit mee accoord is gegaan.

Heineken heeft toen een kort geding aangespannen, waarna de rechter Gouden Kooi BV op 15 december 2009 heeft veroordeeld tot betaling van de achterstallige huuur, dit op straffe van ontruiming. Hiertegen zou de pachter in beroep zijn gegaan, maar daar is tot op heden niets meer van vernomen. Op 16 februari j.l. is in kort geding ook Kropa BV tot betaling van de achterstallige huur veroordeeld.

De huurschuld is sindsdien niet betaald, met als gevolg dat Heineken nu vandaag tot ontruiming is overgegaan.

De grote man achter de Exit, Sjoerd Kooistra, zou een aantal dagen geleden echter wel tegenover www.nighttours.com gezegd hebben dat de sluiting van de Exit slechts tijdelijk is en dat deze zaak binnen een paar maanden weer open zal gaan.

- Bericht en foto's op www.quotenet.nl

De Exit werd in maart 1988 geopend en was een idee van Frans Monsma en Guus Silverentand, de toenmalige eigenaren van de April. De naam van de nieuwe discotheek luidde toen dan ook nog April's Exit. Na de verkoop van de April aan Sjoerd Kooistra werd het idee nog door Guus uitgevoerd, samen met Kooistra's compagnon Louis Röst.

April's Exit kwam in een voormalig 18e eeuws koetshuis, waar tot dan toe het gerenommeerde restaurant L'Entrée gevestigd was. De Exit was na De Viking (1976-1987) de tweede homodisco in de Reguliersdwarsstraat.

Later werd April's Exit verpacht aan Ernst Verhoeven en Jan Veenendaal, die de zaak in 1992 een stoer en high tech interieur gaven. Er kwamen erotische optredens en een darkroom, die maakten dat de Exit in die jaren nog elke dag goed vol was. De Exit werd in 1999 nog verkozen tot Discotheek van het Jaar.

> Zie ook de geschiedenis van het Exit Café
^


2 april 2010 21.17u:

De April blijft open, de Exit mogelijk binnen een paar maanden ook weer open

In tegenstelling tot berichten in de media, is het nu zo goed als zeker dat 4 grote zaken van Sjoerd Kooistra, waaronder de April in de Reguliersdwarsstraat, open blijven!

Kooistra verklaarde gisteren tegenover De Telegraaf dat de hele achterstallige huurschuld van zo'n 2 miljoen euro aan Heineken betaald zal worden.

Voor homodiscotheek Exit en het Exit Café in de Reguliersdwarsstraat zag het er niet zo goed uit. Heineken heeft aangekondigd deze zaken komende dinsdag 6 april te willen ontruimen.

Echter, tegenover www.nighttours.com zou Sjoerd Kooistra gezegd hebben dat de sluiting van de Exit slechts tijdelijk is en dat deze zaak binnen een paar maanden weer open zal gaan.

- Artikelen op www.telegraaf.nl en www.925.nl

^


1 april 2010 16.17u:

Kooistra zal de schuld voor de April betalen, Heineken wil de Exit ontruimen

Na het vonnis van gisteren, waarin enkele BV's van horecamagnaat Sjoerd Kooistra op straffe van ontruiming werden veroordeeld tot betaling van achterstallige huur, heeft Kooistra vandaag laten weten dat hij de huur voor de April alsnog zal betalen. Hierdoor kan dit zo beroemde homocafé gewoon open blijven!

Heineken heeft laten weten dat zij wel voornemens zijn om homodisco Exit (inclusief het Exit Café) in de Reguliers- dwarsstraat vanaf komende dinsdag 6 april te gaan ontruimen. Ook voor deze zaken is er een grote betalingsachterstand.

Op 15 december 2009 had de kantonrechter Gouden Kooi BV inzake de Exit al veroordeeld tot betaling aan Heineken, dit op straffe van ontruiming. Hiertegen zou de pachter in beroep zijn gegaan, maar daar is tot op heden nog niets van vernomen.
In de tussentijd is wel, op 16 februari j.l., in kort geding ook Kropa BV tot betaling van de achterstallige huur veroordeeld, maar heeft dat kennelijk nog altijd niet gedaan.

Vermoedelijk zou Heineken nog van ontruiming afzien als de achterstallige huur alsnog zo snel mogelijk betaald zou worden.
Maar tegenover Quote verklaarde Kooistra dat hem dat "niets kan schelen" en voorts: "Ik heb de zaak verhuurd aan Heineken en die moeten zelf zorg dragen dat de exploitant betaalt. Dus Heineken zal er echt wel voor zorgen dat ze snel een nieuwe exploitant vinden."

> Schema van de Kooistra-zaken
- Berichten op www.parool.nl en www.quotenet.nl

^


31 maart 2010 20.21u:

Kooistra-BV's op straffe van ontruiming veroordeeld tot betaling van achterstallige huur

Vandaag heeft de Amsterdamse kantonrechter in kort geding enkele BV's van het imperium van horecamagnaat Sjoerd Kooistra veroordeeld tot betaling van achterstallige huren aan bierbrouwer Heineken.
Het gaat hierbij om de cafe's Dante aan de Spuistraat, Luxembourg aan het Spui en April in de Reguliersdwarsstraat, alsmede The Three Sisters/New York Steakhouse aan het Rembrandtplein.

De panden waarin deze horecazaken gevestigd zijn worden door Heineken gehuurd van Kooistra's Plassania BV en vervolgens door Heineken aan verschillende BV's doorverhuurd. Deze BV's behoren informeel tot het horeca-imperium van Kooistra.
De huur voor de afzonderlijke zaken werd echter aan een andere BV (Kropa Exploitatie BV) betaald dan met Heineken was overeengekomen, waardoor een huurachterstand van meer dan honderdduizend euro per zaak ontstond. Heineken spande toen op 17 maart j.l. een kort geding aan tegen Kooistra en de betrokken BV's.

De rechter heeft vandaag Heineken op bijna alle punten in het gelijk gesteld en de verschillende BV's van Kooistra en de zijnen veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur binnen een termijn van 14 dagen. Zo niet, dan mag Heineken overgaan tot ontruiming van de betrokken zaken.

- Het vonnis op www.rechtspraak.nl
- Berichten op www.nu.nl en www.telegraaf.nl
> Schema van de Kooistra-zaken

^


24 maart 2010:

Politie gaat streng toezien op zomerafsluiting Reguliersdwarsstraat

Het wijkteam Prinsengracht van de politie Amsterdam-Amstelland heeft laten weten:

"De zomer komt er aan en hiermee ook de zomerafsluiting van de Reguliersdwarsstraat (tussen Vijzelstraat en Koningsplein) van 1 mei t/m 30 september.
Van de Vijzelgracht naar het Koningsplein en andersom mag dan niet tussen 19:00 en 07:00 uur gereden worden met fiets, brommer of auto door de Regulierdwarsstraat omdat de straat dan een voetpad is.
De politie gaat hier zeer streng op toezien en verbaliseren wanneer de regeling van kracht is. Dus stap af en wandel door deze gezellige en mooie straat!"


^


17 maart 2010:

Heineken eist opnieuw ontruiming van Kooistrazaken

Vandaag spande bierbrouwer Heineken wederom een kort geding aan tegen horecamagnaat Sjoerd Kooistra.
Dit keer eist Heineken de ontruiming van Kooistra's cafe's Dante en Luxembourg in de Spuistraat, de April in de Reguliersdwarsstraat en het New York Steakhouse aan het Rembrandtplein. Volgens Heineken zou Kooistra c.q. één van zijn BV's de huur niet volledig betalen. De uitspraak van de rechter is op 31 maart.

Eind december 2009 won Heineken al een kort geding ter ontruiming van de Exit, maar daartegen is de pachter in hoger beroep gegaan. Uitspraak daarvan is ca. 30 maart.

- Zie de berichten op www.quotenet.nl

^


> Nieuwsberichten van 2007 t/m 2009Reguliers.net © 2007/2020
Disclaimer/Cookies
Contact

.